Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Stadsmarketingfonds

De stad Antwerpen heeft de ambitie om zich (inter)nationaal op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad voor (potentiële) bewoners, bezoekers, bedrijven en brains. Daartoe wil ze ten volle samenwerken met haar stakeholders, ook op het niveau van concrete projecten.

Doelstelling stadsmarketingfonds

Het stadsmarketingfonds is bedoeld om projecten van stakeholders te ondersteunen die bijdragen aan de (inter)nationale positionering van Antwerpen en van meerwaarde zijn voor de stakeholders zelf.

Wie kan een project indienen?

De volgende rechtspersonen, ongeacht of ze in Antwerpen gevestigd zijn of daarbuiten, kunnen een project indienen:

 • privaatrechtelijke rechtspersonen en hoger onderwijsinstellingen mogen op individuele basis een project indienen;
 • de (groep) stad Antwerpen en publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen ook een project indienen, maar enkel gezamenlijk met ten minste één privaatrechtelijke rechtspersoon uit de profit- of non-profitsector. 

Natuurlijke personen (burgers) mogen geen project indienen.

Welk type projecten wordt ondersteund?

Alle projecten die bijdragen aan de (inter)nationale positionering van Antwerpen richting potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains kunnen ingediend worden. Voorbeelden:

 • evenementen,
 • communicatieprojecten,
 • kunstprojecten,...

Deze projecten mogen zowel in Antwerpen plaatsvinden als daarbuiten.

Aan welke criteria moet uw project voldoen?

Uw project wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • bijdrage aan de merkstrategie van de stad Antwerpen;
 • promotionele (en economische) return voor de stad Antwerpen: communicatie, impact op publieke opinie, grootte bereik doelgroepen…;
 • samenwerking: met partners, leveranciers en doelgroepen zelf;
 • innovatief aspect: van uw project of voor de stad Antwerpen;
 • haalbaarheid: plan van aanpak, financiën, expertise…

Hoeveel bedraagt de steun per project?

Het stadsmarketingfonds is uitsluitend gericht op het toekennen van toelagen, alhoewel overige vormen van ondersteuning besproken kunnen worden. 

De toelage wordt toegekend aan een project voor de duur van één jaar. Enkel projecten die afgerond zijn binnen één jaar vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend, komen in aanmerking voor een eenjarige toelage. 

Indien men voor hetzelfde project nog een toelage wil aanvragen in de daaropvolgende jaren, kan dat nog door maximaal één keer een eenjarige toelage aan te vragen. Men kan met andere woorden tot maximaal twee keer voor eenzelfde project een eenjarige toelage krijgen. 

Het minimale bedrag van de aanvraag bedraagt € 12 500. Het maximale bedrag van de toelage bedraagt 50% van de totale projectkosten. De minimale totale projectkost is met andere woorden € 25 000.

Project indienen

Wilt u graag een project indienen voor het stadsmarketingfonds?

 • Lees eerst het reglement grondig door.

Vragen

Heeft u vragen over de werking van het stadsmarketingfonds? Contacteer stadsmarketingfonds@antwerpen.be.