Contacteer stad Antwerpen

Krijgslaan: parkboulevard vol bomen

De gezinswandeling 'Op stap met WiBi' neemt overal in Wilrijk plekjes onder de loep die groen, leuk én bijvriendelijk zijn. In de Krijgslaan vind je vele boomsoorten die erg in trek zijn bij bijen.

In het najaar van 2013 werd deze parkboulevard aangelegd. Er werd gekozen voor een divers bomenaanbod van kastanje, els, lijsterbes en andere door bijen geliefde bomen.  Ook de keuze voor een extensief maaibeheer draagt bij tot een grotere aanwezigheid van bijen en ook vlinders. 

Extensief beheer betekent dat er slechts 1 of 2x per jaar wordt gemaaid. Het voordeel van deze beheervorm is dat grassen en bloemen de kans krijgen om uit te groeien en zelfs zaad te vormen. Door de bloemen in zaad te laten komen, zorgen we er voor dat ze volgend jaar terug aanwezig zullen zijn. Voor vlinders, bijen en andere insecten is dit een echte speeltuin waar ze zich thuis voelen en er zoete nectar en stuifmeel vinden. Er wordt wel een pad gemaaid zodat de berm steeds toegankelijk is voor wandelaars.

 

Een 'bij'zonder leuke doe-opdracht

Wist je dat bijen een “bijendans” doen?

Wanneer een bij voedsel heeft gevonden, vliegt ze terug naar het nest. Daar aangekomen doet ze een dans voor de andere bijen. Ze bewegen hun achterlijf en lopen in de vorm van een acht. De richting waarin ze bewegen, vertelt iets over de kant waar het voedsel ligt. De snelheid van de dans vertelt dan weer meer over de afstand naar het voedsel. De andere bijen zien niet zozeer de dans van hun soortgenoot, maar gaan voort op de trillingen die de dans maakt. Superslim, niet?!

Nu is het jouw beurt! Kan jij de “bijendans” doen?
Schud maar met die poep en wandel ondertussen in de vorm van een 8.

De bijen doen de bijendans wanneer ze voedsel naar het nest brengen.

Op naar de volgende locatie!

  • Wandel het pad naast de Krijgslaan af naar rechts en steek aan het eerste zebrapad over.
  • Wandel hier de Jos Op de Beecklaan in. Je passeert aan je rechterkant het Dienstencentrum Oversnes.
  • Aan het Heldenplein en de Lode Brionstraat steek je over. Je wandelt rechtdoor de Oversneslaan in.
  • Op het einde van de straat, aan de Academie Wilrijk, sla je links de Oudestraat in.
  • Na minder dan 100 meter zie je aan je rechterkant een pleintje op de hoek met de Boekstraat. Hier vind je een nieuwe infozuil.

 

Lees meer