Contacteer stad Antwerpen

Gewild gras

Gewild gras betekent dat het gras in de bermen en de parken slechts 1 of 2 keer per jaar gemaaid wordt. Zo groeit een grasland of een grasperk uit tot een weelderige bloemen- en plantenweide. Dit verhoogt de biodiversiteit in de stad.

gewild gras

Gewild gras

Door het gras extensief te maaien ontstaat gewild gras. Het zijn grasvelden, graslanden en bermen met een grote biodiversiteit. Gewild gras zorgt voor meer natuur en meer groen in de stad.

Op dit ogenblik wordt 50 % van het door de stad beheerde gras extensief gemaaid. Dat is goed voor zo’n 280 ha of 420 voetbalvelden gewild gras.

Gewild gras heeft heel wat voordelen:

  • Het verhoogt de biodiversiteit en het biedt voedsel en een schuilplaats voor bijen en allerlei insecten.
  • Meer insecten trekken op hun beurt meer vogels aan.
  • Het gras zorgt voor verkoeling en een vochtigere bodem doordat het water minder snel verdampt.
  • Gewild gras draagt bij aan een groenere en gezondere stad.       

Deze manier van grasbeheer pas ook binnen de actie Maai Mei Niet, waarbij zowel aan burgers als aan steden en gemeenten wordt gevraagd om in de maand mei het gras niet te maaien.

Het grasplan van de stad Antwerpen maakt een onderscheid tussen de verschillende functies van het grasland. Op die manier wordt bepaald op welke plaatsen gewild gras wenselijk is.

Voor dit extensief maaibeheer ontving stad Antwerpen het Natuurpuntlabel.

 

Het grasplan

Met het grasplan legt Antwerpen de nadruk op het ecologische beheer van de graslanden. Extensief maaibeheer is de norm. Daar waar het kan en wenselijk is wordt het aantal maaibeurten van de graslanden in de stad tot een minimum beperkt. Op die manier krijgen kruidachtige planten, bloemen en grassen alle kansen om te groeien en te bloeien.

Het grasplan maakt een onderscheid tussen de verschillende functies van het grasland en past het maaibeheer daaraan aan. Sportvelden of hondenloopzones worden op een andere manier beheerd dan gras in een park of een berm.  Het plan geeft een toelichting bij die verschillende grastypes en de vormen van graslandbeheer.