Belasting op aanvraag van een omgevingsvergunning

Als u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning en/of een verzoek voor een projectvergadering indient, dan moet u hiervoor een belasting betalen aan stad Antwerpen.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van het soort vergunning of de aanvraag. Alle tarieven zijn terug te vinden in artikel 3 van het belastingreglement.

Hoe betalen?

  • Na uw aanvraag ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Wie betaalt de belasting?

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de omgevingsvergunning. Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die als eerste vermeld wordt op het aanvraagformulier of het omgevingsloket.
Als u in naam van een onderneming of vereniging een aanvraag doet, zorg dan dat u de onderneming of vereniging als aanvrager vermeldt. 

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Meer info

Hebt u nog vragen over de stedelijke belastingen? Neem dan contact op met:

Financiën - Bedrijfsbelastingen
Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
tel. 03 338 65 44
bedrijfsbelasting@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door