Contacteer stad Antwerpen

Wilrijkse (erkende) jeugdverenigingen: werkingsondersteuning

Een jeugdvereniging, actief in district Wilrijk, kan elk jaar opnieuw een aanvraag bij het district indienen voor een werkingsondersteuning. Niet onbelangrijk, want toekenning van deze ondersteuning is gekoppeld aan het 'label' van erkende jeugdvereniging door stad Antwerpen.

Wanneer is jouw vereniging een 'jeugdvereniging'?

De erkenningsvoorwaarden die stad Antwerpen hanteert, kan je nalezen onderaan deze pagina. 
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als je voor de eerste keer een werkingsondersteuning zou aanvragen. 
Voor startende (= nieuwe) jeugdwerkinitiatieven voorziet district Wilrijk een andere vorm van ondersteuning, m.b. de 'werkingsondersteuning voor startende jeugdverenigingen Wilrijk'.

Hoe aanvragen?

Ontving je jeugdvereniging vorig jaar al een werkingsondersteuning van het district, dan kan je opnieuw een aanvraag indienen. 
De aanvraag heeft betrekking op je werking en activiteiten van het afgelopen werkingsjaar.

Vraag je voor het eerst een werkingsondersteuning aan, contacteer eerst jeugddienst Wilrijk!

De aanvraag indienen kan enkel digitaal en doe je via de Verenigingendatabank met je groepsaccount/account van je vereniging.

Deadlines aanvraag:

  • Werkingsjaar van september tot augustus?  (= jeugdwerk met voornamelijk een activiteitenaanbod)
    Het indienen van je aanvraag dient te gebeuren tussen 1 september en (ten laatste) 31 oktober. 
     
  • Werkingsjaar van januari tot december(= jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod) 
    Het indienen van je aanvraag dient te gebeuren tussen 1 januari en (ten laatste) 1 maart. 

Dagboek

In dit dagboek geef je een overzicht van de algemene werking en de activiteiten die jouw vereniging het voorbije jaar organiseerde. Het sjabloon vind je hier en voeg je toe bij je digitale aanvraag.
Jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij een koepelorganisatie (Scouts & Gidsen Vlaanderen, Chiro, enz.) moeten geen dagboek aanleveren. De koepel levert een bewijs voor het aantal activiteiten van het werkingsjaar.

Goed om te weten

Beetje onhandig, maar er zijn 2 digitale kanalen actief die je als Antwerpse vereniging dient te gebruiken voor het beheren van je groepsaccount en het aanvragen van ondersteuningen (= subsidies).
1. De Verenigingendatabank: het indienen en opvolgen van ondersteuningsaanvragen + wijzigen bankrekeningnummer van de vereniging + beheren bestaande actieve contactpersonen.

2. Beheer je vereniging: toevoegen en koppelen van nieuwe gebruikers/beheerders van je vereniging aan het groepsaccount (dit kan enkel door de hoofdverantwoordelijke van het account) + aanpassen van de gegevens van de vereniging (naam, adres, enz.).

Zorg er steeds voor dat meer dan één persoon van je vereniging toegang heeft tot het groepsaccount. Op die manier kunnen meerdere personen uit je vereniging via het groepsaccount aanvragen indienen. 
 

Meer info

Jeugddienst Wilrijk
Heistraat 34a
2610 Wilrijk
03 828 01 64
jeugddienst.wilrijk@antwerpen.be

Lees meer