Binnenkort een nieuw Valkenveld

Het districtsbestuur hecht veel belang aan een veilige, aangename en groene woon-en schoolomgeving en zal daarom investeren in een volledige heraanleg van het Valkenveld van gevel tot gevel. (update 29/06/2023)

Met het nieuwe Valkenveld gaan we de school-en woonomgeving veiliger maken, maximaal waardevol groen behouden, de groene buffer langs de Boomsesteenweg versterken, meer speel-en ontmoetingsruimte, verlichting vernieuwen en regenwater zoveel mogelijk laten infiltreren in de grond.

Een groener Valkenveld

Niet alleen oogt een groener Valkenveld rustiger en mooier, een groenere leefomgeving zorgt voor schaduw en voldoende koelteplekken op warme dagen. Bijkomend is meer groen ook goed voor de biodiversiteit in Wilrijk. Tegelijk zorgt het ontharden van het plein en de baan rondom er ook voor dat water vertraagd terugvloeit naar de riolering, waardoor er minder overstromingsgevaar is bij hevige regenbuien.

Pilootproject innovatietraject luwte-en geluidsplanning

Het project is geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten voor het innovatietraject luwte-en geluidsplanning. In dit traject wordt onderzocht hoe het ontwerp en de ruimtelijke inrichting kunnen zorgen voor een aangename geluidsbeleving.

Meer informatie over het traject luwte-en geluidsplanning

Bewoners bouwen mee

We betrokken de bewoners en gebruikers van het plein tijdens drie inspraakrondes. 

 • inspraakronde 1 = blanco blad (september 2018)
 • inspraakronde 2 = projectdefinitie en concept (2 juni 2020)
 • inspraakronde 3 = voorontwerp (voorjaar 2021) 

Als alles verloopt zoals verwacht, starten begin 2024 de werken (ongeveer 4 maanden). Op een latere datum communiceren we nog de timing, fasering en impact van de werken.

 

Het definitief ontwerp

Valkenveld definitief ontwerp

Valkenveld Noordzijde

valkenveld ontwerp noordzijde
 1. Parkeerpocket: Het plan voorziet in parkeerplaats voor 29 wagens. De parkeervakken worden aangelegd in kasseien zodat water er tussendoor in de ondergrond kan sijpelen.
 2. Fietspad en bushalte: De bushalte wordt verplaatst tot voor het plein en het fietspad erlangs wordt veiliger aangelegd, zeker ter hoogte van de in- en uitrit van de parkeerpocket.
 3. Bereikbaarheid: Het Valkenveld krijgt een duidelijke in- en uitrit. De garages achteraan het plein blijven bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen alle gebouwen langs het plein bereiken.
 4. Groenbuffer: Het Valkenveld wordt zo goed mogelijk afgeschermd van de A12. Hiervoor versterken we de groenbuffer langs het viaduct door deze te verbreden en extra bomen te voorzien.
lineaire bioswale
Lineaire bioswale

Valkenveld Zuidzijde

Valkenveld zuidzijde
 1. Bomen: Op en rond het vernieuwde Valkenveld staan er na de heraanleg 49 (16 extra) bomen. Voor sommige wordt er ondergronds zelfs een speciale wortelgeleiding voorzien.
 2. Een groener plein met ‘lineaire bioswales’ en bruggetjes: Door minder te verharden kan het regenwater beter worden opgevangen en natuurlijk infiltreren. Dit is ook beter voor de planten en bomen die op hun beurt schaduw en verkoeling bieden op warme zomerdagen. De groene zone wordt begrensd door lineaire bioswales waar het regenwater wordt opgevangen en vertraagd kan infiltreren. Deze grachten vormen ook een afbakening voor het verkeer.
 3. Meubilair: Aan de kant van de school plaatsen we enkele zitbanken. Ook worden er extra fietsenstallingen aan de toegangen van het plein voorzien.
 4. Spelen: We voorzien een pad van boomstronken en stapstenen als natuurlijke speelelementen voor de schoolkinderen en de jeugdbeweging. Samen met de bruggetjes en speelheuvel is dit goed voor uren spelplezier.
 5. Schoolstraat: Aan het begin en het einde van de schooldag wordt de straat maximaal een half uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Dit artikel is gedeeld door

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.