Contacteer stad Antwerpen

Binnenkort een nieuw Valkenveld

Het districtsbestuur hecht veel belang aan een veilige, aangename en groene woon- en schoolomgeving en zal daarom investeren in een volledige heraanleg van het Valkenveld van gevel tot gevel. Met het nieuwe Valkenveld gaan we de school- en woonomgeving veiliger maken, maximaal waardevol groen behouden, de groene buffer langs de Boomsesteenweg versterken, meer speel- en ontmoetingsruimte creëren, verlichting vernieuwen en regenwater zoveel mogelijk laten infiltreren in de grond.

(update 09/07/24)

Door het aanhoudende slechte weer van de afgelopen periode hebben de werken enige vertraging opgelopen. De data van de verschillende fasen zijn onderaan in het artikel aangepast.

 

Waarom een groener Valkenveld?

Niet alleen oogt een groener Valkenveld rustiger en mooier, een groenere leefomgeving heeft nog heel wat andere voordelen.

Ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool. De riolen geraken steeds vaker belast bij hevige regenbuien waardoor het water op straat kan komen te staan.

Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor jezelf. Planten en bloemen houden je straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag. En al dat groen wordt ook gesmaakt door anderen zoals bijen, vlinders, vogels.

 

Bewoners bouwen mee

Alvorens tot een definitief plan te komen, werden bewoners en gebruikers van het plein via een inspraaktraject betrokken bij de opmaak van een plan. Zij kregen tijdens het traject op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed vonden en wat beter kon:

 • inspraakronde 1 = blanco blad (september 2018)
 • inspraakronde 2 = projectdefinitie en concept (2 juni 2020)
 • inspraakronde 3 = voorontwerp (voorjaar 2021) 

 

 

Het definitief ontwerp

Valkenveld definitief ontwerp


Valkenveld Noordzijde

valkenveld ontwerp noordzijde
 1. Parkeerpocket: Het plan voorziet in parkeerplaats voor 29 wagens. De parkeervakken worden aangelegd in kasseien zodat water er tussendoor in de ondergrond kan sijpelen.
 2. Fietspad en bushalte: De bushalte wordt verplaatst tot voor het plein en het fietspad erlangs wordt veiliger aangelegd, zeker ter hoogte van de in- en uitrit van de parkeerpocket.
 3. Bereikbaarheid: Het Valkenveld krijgt een duidelijke in- en uitrit. De garages achteraan het plein blijven bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen alle gebouwen langs het plein bereiken.
 4. Groenbuffer: Het Valkenveld wordt zo goed mogelijk afgeschermd van de A12. Hiervoor versterken we de groenbuffer langs het viaduct door deze te verbreden en extra bomen te voorzien.

 

Valkenveld Zuidzijde

Valkenveld zuidzijde
 1. Bomen: Op en rond het vernieuwde Valkenveld staan er na de heraanleg 49 (16 extra) bomen. Voor sommige wordt er ondergronds zelfs een speciale wortelgeleiding voorzien.
 2. Een groener plein met ‘lineaire bioswales’ en bruggetjes: Door minder te verharden kan het regenwater beter worden opgevangen en natuurlijk infiltreren. Dit is ook beter voor de planten en bomen die op hun beurt schaduw en verkoeling bieden op warme zomerdagen. De groene zone wordt begrensd door lineaire bioswales waar het regenwater wordt opgevangen en vertraagd kan infiltreren. Lineaire bioswales zijn lichte glooiingen die wat dieper gelegen zijn, deze vormen ook een afbakening voor het verkeer.
 3. Meubilair: Aan de kant van de school plaatsen we enkele zitbanken. Ook worden er extra fietsenstallingen aan de toegangen van het plein voorzien.
 4. Spelen: We voorzien een pad van boomstronken en stapstenen als natuurlijke speelelementen voor de schoolkinderen en de jeugdbeweging. Samen met de bruggetjes en speelheuvel is dit goed voor uren spelplezier.
 5. Schoolstraat: Aan het begin en het einde van de schooldag wordt de straat maximaal een half uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 


Timing en fasering werken

Vanaf 2 mei 2024 start de aannemer met de aanleg van het nieuwe Valkenveld. De werken worden uitgevoerd in verschillende fases. De timing van de werken is altijd afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene gebeurtenissen. De opgegeven data kunnen dus nog wijzigen.


Fase 1: Opbraak weg en plaatsing riolering noordoostzijde (Valkenveld 1-60)

In de eerste fase vernieuwt de aannemer de riolering. Hiervoor wordt de rijweg volledig opgebroken aan de noordoostzijde van het plein. Van zodra de riolering geplaatst is, legt de aannemer de nieuwe rijweg aan en vernieuwt hij de voetpaden. Ook de nieuwe parkeerplaatsen parallel aan de Boomsesteenweg worden in deze fase aangelegd.

 • Deze fase start op 2 mei 2024 en loopt tot begin oktober 2024.
 • Het Valkenveld blijft bereikbaar voor plaatselijk verkeer via de inrit aan de kerk (in- en uitrijden). 
 • De meeste parkeerplaatsen (buiten de werfzone) blijven beschikbaar.
 • De inritten naar de garages achter de appartementen, naar de school en naar het jeugdlokaal blijven bereikbaar voor plaatselijk gemotoriseerd verkeer.
 • De school is enkel bereikbaar te voet (of met de fiets aan de hand) via de voetpaden. Bij voorkeur kom je via het voetpad naar de Kleinesteenweg of naar het Pastoor Pauwelsplein.

Fase 1b (rood): Tijdens deze deelfase zal er van begin augustus 2024 tot begin oktober 2024 gewerkt worden aan de ingang van de school, de inritten naar de garages, school en jeugdlokaal en de doorgang naar de Kleinesteenweg. De inritten zijn tijdens deze deelfase dus niet toegankelijk. Ook de doorgang voor voetgangers naar de Kleinesteenweg is dan niet beschikbaar.
 

Een luchtbeeld van het Valkenveld met daarop de verschillende fases van de werken aangeduid.

 

Fase 2: Opbraak weg en plaatsing riolering zuidzijde (zijde kerk)

Tijdens deze fase vernieuwt de aannemer de riolering. Hiervoor wordt de rijweg volledig opgebroken aan de zuidzijde van het plein. Van zodra de riolering geplaatst is, legt de aannemer de nieuwe rijweg aan en vernieuwt hij de voetpaden.

 • Deze fase loopt van begin oktober 2024 tot eind november 2024.
 • Plaatselijk verkeer is mogelijk op het reeds vernieuwde deel. 
 • De inritten naar de garages achter de appartementen, naar de school en naar het jeugdlokaal blijven bereikbaar voor plaatselijk gemotoriseerd verkeer.
 • De school is enkel bereikbaar te voet (of met de fiets aan de hand) via de voetpaden. Bij voorkeur kom je via het voetpad naar de Kleinesteenweg of naar het Pastoor Pauwelsplein.

Tijdens deze fase (oktober 2024) zal een aannemer in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer langs de N177 voetpaden en fietspaden aanleggen.

 • Aanleg voetpaden en fietspaden tussen de Kleinesteenweg en Valkenveld (noordzijde). 
 • Aanbrengen rode toplaag van het fietspad tussen Valkenveld noordzijde en zuidzijde.
   

Fase 3: Doorgang Pastoor Pauwelsplein

Tijdens de laatste fase vernieuwt de aannemer de doorgang naar het Pastoor Pauwelsplein. 

 • Deze fase loopt van begin december 2024 tot eind december 2024.
 • De doorgang tussen het Valkenveld en het Pastoor Pauwelsplein is tijdens deze fase niet toegankelijk.
 • De aanplanting van nieuwe bomen/struiken gebeurt in het eerstmogelijke plantseizoen (plantseizoen november 2024- maart 2025).

 

Veelgestelde vragen

Wat met je huisvuil?

Woon je binnen de werfzone (daar waar de aannemer momenteel werkt)? Dan bied je je afval aan aan de dichtsbijzijnde, voor de vuilkar bereikbare hoek van de werf. Indien je buiten de werfzone woont, bied je je afval zoals altijd voor je deur aan.

Is mijn oprit bereikbaar? Wat als ik moet verbouwen, verhuizen, ... ?

Opritten binnen de werfzone zijn niet bereikbaar. Als je werken of dergelijks moet laten uitvoeren, neem dan contact op met het team Participatie en Communicatie op het telefoonnummer 03 338 53 91 of via mail naar participatie.wilrijk@antwerpen.be. Zij zoeken dan voor jou een oplossing.

Geraak ik te voet tot aan mijn voordeur?

Zelfs wanneer de aannemer de voetpaden vernieuwt, geraak je te voet tot aan je voordeur. De aannemer voorziet hiervoor stevige loopbruggetjes en veilige oversteekpunten.
 

Contact

Team Communicatie & Participatie
participatie.wilrijk@antwerpen.be 
tel. 03 338 53 91

 

Lees meer