Parkeren op straatNoortje Palmers

Stad voert aanpassingen parkeerzones door.

Vanaf 1 oktober gaat in Nieuw Zuid betalend parkeren van start. Daarnaast vormt stad Antwerpen –ook vanaf 1 oktober- de beperkte parkeerzones om naar zones waar alle voertuigen tot 3.5 ton mogen parkeren.

Betalend parkeren op Nieuw-Zuid

In de buurt van winkels en horeca wil de stad Antwerpen inzetten op kortparkeren. Zo vinden klanten tijdens de openingsuren van winkels gemakkelijker een parkeerplaats in de buurt. Nieuw Zuid is een wijk met een beperkt aantal parkeerplaatsen. Om bezoekers van winkels en horeca daar optimaal gebruik te laten maken van deze parkeerplaatsen wordt de wijk een betalende lichtgroene parkeerzone vanaf 1 oktober. De uitrol van de zone verloopt in fasen, gelijk met de lopende werken.

Concreet betekent dat: betalend parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 22 uur. Het eerste uur kost 0,70 euro, elk bijkomend uur 1,10. Men kan maximaal 10 uur parkeren, dagtickets zijn er niet. Parkeervergunningen voor bewoners worden niet uitgereikt, aangezien er voor hen inpandige parkeergelegenheid voorzien is.

3.5 ton

Vanaf 1 oktober verandert de parkeerregeling voor voertuigen die ingeschreven zijn als lichte vracht. Vanaf dan mogen álle voertuigcategorieën met een maximale toegelaten massa van 3,5 ton parkeren in de betalende zones binnen de Singel, aan dezelfde tarieven en voorwaarden die ook voor andere voertuigen gelden. Deze aanpassing komt er omdat de grootte van het voertuig niet de doorslaggevende factor is, enkel de manier waarop het ingeschreven staat. Om deze onduidelijke situatie aan te passen aan de dagelijkse realiteit op straat past de stad Antwerpen het parkeerbeleid aan.

Enkel in straten waar het winkelstraatprincipe geldt, en er dus ingezet wordt op kortparkeren, blijven E9b borden van kracht. Voertuigen met een vergunning voor lichte vracht mogen er niet parkeren. E9b borden duiden immers aan dat in een bepaalde zone enkel motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen mogen parkeren. Ook in de beperkte parkeerzones buiten de Singel (onder andere Herentalsebaan en Sport) blijft de huidige regeling nog wat langer van kracht. In de loop van voorjaar 2019 past de stad Antwerpen ook deze zones aan.

Bent u eigenaar van een vergunning voor lichte vracht en woont u in Antwerpen?

De zone waar uw vergunning geldt wordt automatisch omgezet van het uitzonderingsgebied naar de hele zone. Hetzelfde voertuig voor werk en privé gebruiken wordt dus makkelijker.

2 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Gaby Schaers

Hoe zit het met een camionette van uw werkgever? Ik kan deze mee naar huis rijden maar hoe is dan het parkeersysteem in deze situatie? Het is niet mijn camionette maar wel deze van mijn werkgever, maar ik moet hem wel kwijt kunnen thuis, zeg maar parkeren. Wat in deze situatie? Ik spreek dan over de zone Kiel welke binnenkort ook onder de parkeeruitbreiding valt.

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Gaby, voor een bedrijfsvoertuig kan u voor uw domicilieadres ook een bewonersvergunning aanvragen. Via https://bit.ly/2HOyHIf vindt u meer informatie over deze aanvraag.

Dit artikel is gedeeld door