Wie klasseert, die vindtFelixArchief

10 jaar handboek Wie klasseert, die vindt

In 2008 sloegen het stadsarchief Antwerpen, de VVSG (Vlaamse Vereniging van steden en gemeenten) en uitgeverij Politeia de handen in elkaar voor een nieuw losbladig handboek “Wie klasseert, die vindt. Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties. (Politeia/VVSG/stad Antwerpen)”.

Dit handboek richt zich tot al wie een taak heeft in verband met de document- en informatiestromen in een bestuur of organisatie. De focus ligt hierbij op “digitaal werken en digitale documenten op de werkvloer”, een vakgebied waarbinnen het stadsarchief de voorbije jaren een grote expertise heeft opgebouwd.

Het handboek geeft vooral zeer praktische informatie en een beperkt theoretische kader.
Twee keer per jaar verschijnt een aanvulling. De afgelopen 10 jaar groeide het handboek uit tot een standaardwerk met artikels over alle facetten van document- en archiefbeheer. Digitalisering, mappenstructuren, selectie (bewaring of vernietiging) van archieven, beheer en archivering van applicaties zoals Sharepoint of e-mails e.a. komen allemaal uitgebreid aan bod. De laatste jaren is een belangrijk deel van de teksten ook gewijd aan de “vertaling” van de soms complexe wet- en regelgeving naar praktische modellen.

Voor haar 10-jarig bestaan is het losbladige werk aangevuld met een website en een digitale versie. De website heeft een open gedeelte, toegankelijk voor iedereen, en een gedeelte enkel voor de abonnees.
In het open gedeelte staat al heel wat informatie waaronder een verklarende woordenlijst, het abc voor elke document-of archiefbeheerder.
In het gedeelte voor abonnees vindt u, behalve de teksten van het handboek, ook  standaardformulieren en –reglementen terug waarmee u onmiddellijk aan de slag kan gaan.

http://www.wieklasseertdievindt.be/

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door