Bewoners die naar een optreden zijn aan het kijkenGerbrand Van Uytvanck

Subsidie voor een grote activiteit met partner in Hoboken

Wil u samen met een andere vereniging of bewonersgroep een grote activiteit of straatfeest organiseren? Dan kan u tot 1000 euro subsidie krijgen van de stad.

Wat kan u doen met deze subsidie?

Samen met een partner een grote activiteit organiseren

 • U werkt samen met minimaal één partner een grote activiteit of uitstap uit.
 • De partner helpt u om een diverse groep deelnemers te bereiken. U stimuleert interactie tussen de deelnemers.
 • Uw activiteit mag plaatsvinden op het openbaar domein (bv. straat, stoep of plein) of privédomein (bv. zaal).

Samen met een partner een groot straatfeest organiseren

 • U mag de straat afsluiten tijdens het feest.
 • U kan drie boxen met tafels, stoelen en tent lenen bij de stad.
 • U moet alle inwoners van de straat uitnodigen. 

Het leven in de buurt verbeteren
Met uw grote activiteit of straatfeest probeert u om:

 • de leefbaarheid in de buurt te verbeteren,
 • de woonomgeving en het samenleven in de buurt te verbeteren,
 • of uw buren actief te laten deelnemen aan de samenleving.

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • Bewonersgroepen: minimaal drie personen die in dezelfde straat wonen.
 • Feitelijke verenigingen en vzw's.

Hoeveel subsidie kan u krijgen?

U kan maximaal 1000 euro krijgen.

Wanneer kan u deze subsidie aanvragen?

 • Vraag de subsidie minimaal zes weken op voorhand aan.
 • U kan de subsidie maximaal twee keer per jaar ontvangen.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan via de databank voor verenigingen

Organiseert u een activiteit vanaf 1 januari 2019?

Dan vindt u de aanvragen onder 'districten' in de databank. 

Vanaf 2019 krijgen de 9 districten van de stad Antwerpen er heel wat bevoegdheden bij. Deze worden gedecentraliseerd van de stad naar de districten. De districten zijn vanaf 2019 onder meer bevoegd voor de subsidies voor bewonersgroepen en het verenigingsleven. 

Meer info

Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@antwerpen.be
www.stadsmakers.be

Dit artikel is gedeeld door