Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Bijzondere bomen in Merksem

In Merksem werden enkele bomen geplant ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of samenwerking. In dit bericht leest u om welke bomen het gaat, en waar u ze kan vinden in het district.

Vriendschapsbomen in het Runcvoortpark

Twee notenbomen - Juglans regia

De bomen werden op vrijdag 24 november 2017 geplant door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Merksem en het districtsbestuur van Merksem vertegenwoordigd door districtsschepen voor cultuur Gilbert Verstraelen. De bomen staan symbool voor de constructieve en vredevolle manier waarop verschillende gemeenschappen kunnen samenleven. 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand.' 

Meer info over de Ahmadiyya Moslim Gemeeschap Merksem vindt u op hun website.

Runcvoortpark, aan de hondenloopzone

Vredesboom op de Bredabaan

Zilverlinde / Tilia tomentosa

De boom werd geschonken door het Vlaams Gewest en op zondag 11 november 2018 geplant door een afvaardiging van de Antwerpse afdelings van de Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten (N.V.V.S) en het districtsbestuur van Merksem. De boom werd geplant ter herdening van het 100-jarige einde van de Eerste Wereldoorlog. 

Meer info over N.V.V.S. vindt u op hun website.

Bredabaan, ter hoogte van huisnummer 320 (Gysselsstraatje)

Jubileumboom in het Gemeentepark

Hangende zilverlinde / Tilia petiolaris

De boom werd op vrijdag 14 december 2018 geplant door de Koninklijke Tuin- en Landbouwmaatschappij Antwerpen en het districtsbestuur van Merksem vertegenwoordigd door districtsschepen voor groen Gilbert Verstraelen. Met het planten van de boom werd het 190-jarig bestaan van Tuinpunt, de roepnaam van de vereniging, gevierd. Tuinpunt heeft een band met Merksem omdat het secretariaat zich in de Van Praetlei bevindt. 

Meer infomatie over Tuinpunt vindt u op de website.

​Gemeentepark, naast de vijver

Millenniumboom in de Distelhoek

Es / Fraxinus excelsior

De boom werd geschonken door het stadsbestuur en werd in de winter van 1999-2000 gepland in recreatiedomein Distelhoek, aan het verbindingspad tussen Ganzemate en Markiezenhof. Met de boom werd het begin van het nieuwe millennium gevierd. 

Distelhoek, verbindingspad tussen Ganzemate en Markiezenhof

Dit artikel is gedeeld door