Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Verzoekschriften, vragen en voorstellen

Verzoekschriften

Burgers hebben het recht verzoekschriften in te dienen bij de organen van de stad, de districten of het OCMW. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Een verzoekschrift is niet aan bepaalde vormvereisten onderworpen, maar uit de tekst van het verzoekschrift moet het verzoek duidelijk zijn.

Voorstellen en vragen van burgers

Inwoners kunnen met een gemotiveerde nota voorstellen en vragen over de beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de raad van stad, district of OCMW brengen.

Hiervoor dient de vraag of het voorstel wel gesteund te worden door minstens 1% van het aantal inwoners – ouder dan 16 jaar – van hetzij de stad, hetzij het betreffende district. Er geldt (voor de kleinere districten) in ieder geval een minimum van 300 inwoners.

De procedures voor het indienen en behandelen van zowel verzoekschriften als voorstellen en vragen is uitgewerkt in reglement Bestuurlijke organisatie Antwerpen

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
111000+