Burgers nemen deel aan BurgerbegrotingDries Luyten

Burgerbegroting: kies jouw 12 favoriete thema's uit lijst van 68

De nieuwe legislatuur brengt een nieuw bestuursakkoord met zich mee. Het ideale moment om de thema’s van de Burgerbegroting te herbekijken en aan te passen aan de nieuwe accenten, ambities en bevoegdheden voor de komende jaren. Ontdek de 68 thema’s.

Tijdens de startmomenten van de Burgerbegroting kunnen alle deelnemers uit een lijst van 68 thema’s kiezen welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden.

In vergelijking met de vorige edities van de Burgerbegroting werd het aantal thema’s teruggebracht van 92 tot 68 stuks. Sommige thema’s werden samengevoegd, andere verdwenen en nieuwe thema’s verschenen.

Nieuwe klemtonen

Er is meer aandacht voor specifieke doelgroepen zoals nieuwkomers en mensen in armoede. Ook klimaatgerelateerde thema’s zijn meer aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan het ontharden van pleinen en straten. Het straatbeeld opwaarderen met experimenteel groen en tuinstraten past ook binnen dit thema.

Een heleboel thema’s blijven uiteraard hetzelfde. Populaire onderwerpen zoals huiswerkbegeleiding en ondersteuning van het jeugdwerk maken opnieuw deel uit van de uitgebreide themalijst.

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door