Contacteer stad Antwerpen

Ondersteuning voor werken aan infrastructuur of een project met personeels- en werkingsmiddelen in Wilrijk via Buurtbouwers

Wil je de locatie van je vereniging verbeteren of een braakliggend terrein tijdelijk omvormen tot een ontmoetingsplek?  Of een project opstarten om de leefbaarheid in Wilrijk te verbeteren?  Dan kan je tot 10.000 euro ondersteuning krijgen van Buurtbouwers.

Twee mannen herstellen een raam.

Je werkt een project uit dat:

  • de leefbaarheid in Wilrijk verbetert, 
  • de woonomgeving en het samenleven verbetert in Wilrijk, 
  • of Wilrijkenaren actief laat deelnemen aan de samenleving, 
  • maximum één jaar duurt.

Project met personeels- en/of werkingsmiddelen

Het project moet een geheel zijn van activiteiten en doelstellingen waar je personeels- of werkingsmiddelen voor nodig hebt.

Ondersteuning voor werken aan infrastructuur

  • Je kan het pand of lokaal van je vereniging aanpassen of verbouwen. Zo kan je het lokaal toegankelijker maken of aanpassen zodat je er meer activiteiten kan organiseren.
  • Je kan een braakliggend terrein of leegstand pand tijdelijk een andere invulling geven. Zo kan je een pand omvormen tot een ontmoetingsplek voor de buurt.

Voor wie en hoeveel?

Feitelijke verenigingen en vzw's kunnen de ondersteuning aanvragen. Je krijgt maximaal 10.000 euro per project.

Hoe aanvragen?

U moet ten laatste 6 weken op voorhand een aanvraag doen.

U vraagt de subsidies aan via de databank voor verenigingen

Meer info

Buurtbouwers
tel. 03 338 53 59
buurtbouwers@antwerpen.be

 

Dit artikel is gedeeld door