Contacteer stad Antwerpen

Winkelen in de Kammenstraat tijdens de zomersolden

Ook dit jaar wordt de Kammenstraat tijdens de solden afgesloten voor auto’s, van vrijdag 28 juni tot maandag 15 juli. Net zoals de voorgaande jaren zullen de verdwijnpalen aan het kruispunt van de Kammenstraat met de Oudaan omhoog gaan tussen 11 en 19 uur. Stad Antwerpen werkt tijdelijke verkeersmaatregelen uit in de omgeving om lokale bewoners en bezoekers een vlotte doorgang te bieden.

Portret Kammenstraat, 2019.

Tijdelijke verandering verkeerssituatie

In volgende straten verandert de verkeerssituatie tijdelijk tijdens de soldenperiode. Er wordt duidelijke signalisatie aangebracht.

 • Kammenstraat afgesloten tussen 11 en 19 uur
 • Sleutelstraat afgesloten ter hoogte van Kammenstraat (tijdelijk dubbelrichting)
 • Sint-Antoniusstraat afgesloten ter hoogte van de Kammenstraat (tijdelijk dubbelrichting)
 • Everdijstraat afgesloten ter hoogte van Oudaan
 • Lombardenstraat dubbelrichting en parkeerverbod
 • Geefstraat toegankelijk voor auto’s
 • Verkeer komende uit parking Oudaan moet verplicht links af zodat de woonerven rond de Nationalestraat niet extra belast worden 

Laden en lossen

Laden en lossen in de Kammenstraat blijft mogelijk. Bedrijven en handelaars kunnen laden en lossen na 19 uur en voor 11 uur. Tussen deze uren zijn de verdwijnpalen naar beneden en is de Kammenstraat toegankelijk voor autoverkeer.

Heb je een garage in de Kammenstraat of Everdijstraat?


Je kan een toelating aanvragen om de zone te betreden via https://parkeerverbod.antwerpen.be.
Voor de aanvraag heb je de volgende documenten nodig.

Burger:

 • Een login voor je A-profiel / Je identiteitskaart / ItsMe
 • De nummerplaat van je voertuig
 • Het aankoopcontract of huurcontract van je garage (als bijlage toevoegen)

Bedrijf:

 • Een login voor je A-profiel / Je identiteitskaart / ItsMe
 • Foto van je nummerplaat.
 • Je ondernemingsnummer.
 • Een kopie of foto van de eigendomsakte of het huurcontract van de parkeerplaats (als bijlage toevoegen)

Meer informatie

Wil je meer informatie? Contacteer dan de stedelijke infolijn op het nummer 03 22 11 333.

Ook interessant