Nieuwe schepen Karim Bachar

Nieuwe schepen stad Antwerpen aangesteld

Op maandag 23 september legde Karim Bachar (sp.a) op de gemeenteraad de eed af als schepen. Hieronder vindt u het goedgekeurde overzicht van de bevoegdheden van de collegeleden van de stad Antwerpen.

  • burgemeester Bart De Wever (N-VA), bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed
  • eerste schepen Koen Kennis (N-VA), bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
  • tweede schepen Jinnih Beels (sp.a), bevoegd voor onderwijs en jeugd
  • derde schepen Annick De Ridder (N-VA), bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
  • vierde schepen Claude Marinower (Open Vld), bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
  • vijfde schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
  • zesde schepen Ludo Van Campenhout (N-VA), bevoegd voor sport, diamant en markten en foren
  • zevende schepen Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van AG VESPA, bevoegd voor wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
  • achtste schepen Karim Bachar (sp.a), bevoegd voor integratie & inburgering en gelijke kansen
  • negende schepen Tom Meeuws (sp.a), voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten

Meer info over het stadsbestuur.

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
42700+
A-nieuws
A-nieuws
45900+