Contacteer stad Antwerpen

Nieuwe aanleg voor Cockerillplaats

Het districtsbestuur wil op termijn de Cockerillplaats heraanleggen. Hiervoor werkt het samen met water-link ism Aquafin die de riolering zal vernieuwen.
Op 16 oktober 2019 een eerste inspraakvergadering georganiseerd waarop de bewoners hun mening over het 'concept' konden geven. Ook over het 'voorontwerp' werd er zo'n vergadering georganiseerd, weliswaar 'on line' wegens de coronapandemie. Die vergadering vond plaats op 25 november 2020. 

Een auto rijdt de Cockerillplaats op

Bewonersvergadering concept - 16 oktober 2019

Het concept is het begin van een ontwerpprocedure voor een heraanleg. Hierbij worden vooral de voorwaarden bepaald waaraan een heraanleg moet voldoen. Ook maakt de ontwerper enkele eerste schetsen van de straat. In deze periode maakt

water-link ism Aquafin ook alle voorbereidingen voor het vernieuwen van de riolering. Op de vergadering gaven we toelichting en noteerden we de opmerkingen uit de buurt.

Bewonersvergadering voorontwerp - 25 november 2020

Op de vergadering over het voorontwerp werd het eerste echte plan getoond. En werd er door de ontwerper de nodige uitleg bij het plan gegeven. Ook op die vergadering konden de aanwezige bewoners hun vragen stellen, opmerkingen geven en voorstellen doen.

Onderaan kan u de beide presentaties zien die op die avond aan de bewoners werd getoond.

Definitief Ontwerp Districtscollege 7 maart 2023

De laatste stap in deze procedure is de goedkeuring van het definitief ontwerp door het districtscollege. Die goedkeuring gebeurde op 7 maart 2023.

Fase 1 en 2 van de heraanleg vanaf 9 januari

Zie hiervoor de link onderaan bij verwante info

Fase 3 van de heraanleg vanaf 26 maart

Zie hiervoor de link onderaan bij verwante info 

 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door