Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Werkingstoelage voor Berchemse jeugdverenigingen

Het district Berchem wil Berchemse jeugdverenigingen in hun werking ondersteunen, aan de hand van een werkingstoelage.

Onderstaande tekst is slechts een selectie uit het toelagereglement. Raadpleeg het volledige toelagereglement vooraleer u een aanvraag indient.

Heeft jouw vereniging recht op een werkingstoelage?

Het district Berchem kan een werkingstoelage geven aan Berchemse jeugdverenigingen die:

 • al langer dan 1 jaar bestaan
 • gevestigd zijn in Berchem en/of minstens de helft van jouw activiteiten of projecten uitoefent in Berchem

Raadpleeg het reglement van de werkingstoelage om de andere basisvoorwaarden na te lezen.

Hoeveel bedraagt de werkingstoelage?

De toelage wordt samengesteld aan de hand van enkele criteria. 

 • Er wordt gestart met een basisbedrag, afhankelijk van het totaal aantal dagen aan jeugdwerkactiviteiten. 
 • Daarboven komt nog een variabel bedrag op basis van het aantal leden. 
 • De toelage kan nog verder aangevuld worden met forfaitaire bedragen per jeugdvakantie, jeugdkamp of weekend.

Raadpleeg het reglement van de werkingstoelage om de toelagebedragen per criterium na te lezen. 

Hoe vraag je de werkingstoelage aan?

De aanvraag moet uiterlijk op 28 februari van het lopende werkingsjaar bij het district Berchem ingediend worden en heeft betrekking op het voorgaande werkingsjaar.

Het aanvraagformulier kan vanaf 6 januari 2020 ingediend worden via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/. Om de lopende dossiers te raadplegen kan u hier met een login en paswoord eenvoudig uw gegevens invullen, wijzigen en beheren.

Lees vooraf ook het volledige toelagereglement na.

Welke documenten moet je indienen bij jouw aanvraag?

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Een ondertekende verklaring op eer dat er geen sprake is van dubbele financiering
 • Een financieel verslag of jaarrekening van het voorgaande werkingsjaar 
 • Een bewijs van engagement in het district in het voorgaande werkingsjaar (bv. deelname aan een districtsevenement,…)
 • Een bewijs van een samenwerkingsactiviteit met een door het district aangeduide Berchemse jeugdwerkorganisatie
 • Het bankrekeningnummer op naam van de vereniging

Raadpleeg het reglement van de werkingstoelage om de uitgebreide toelichting bij de vereiste documenten na te lezen. 

Wanneer weet je of de werkingstoelage is goedgekeurd?

Het bevoegde orgaan beslist over de toelageaanvragen binnen een termijn van 2 maanden na de datum vermeld op de ontvangstmelding.

Wanneer wordt de toelage uitbetaald?

De toelage zal na goedkeuring van het aanvraagdossier door het bevoegde orgaan worden uitbetaald.

Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Meer informatie kan je verkrijgen op de Berchemse jeugddienst:
Lange Pastoorstraat 28
2600 Berchem-Antwerpen 
tel. 03 239 14 86 
jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door