Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Q&A herbruikbare bekers

Lees hier meer over herbruikbare bekers op evenementen.

herbruikbare bekers

Waarom moet ik herbruikbare bekers gebruiken?
Vanaf 1 januari 2020 is de Vlaamse wetgeving van kracht waardoor het gebruik van wegwerpbekers niet meer wordt toegestaan op evenementen. Voortaan mogen enkel nog herbruikbare recipiënten gebruikt worden. De bedoeling van de nieuwe Vlaamse regelgeving is om evenementorganisatoren te motiveren om nog meer in te zetten op duurzaamheid en het plastic- en restafval te beperken. De stad Antwerpen is verplicht om de hogere wetgeving toe te passen maar staat ook helemaal achter deze maatregel. Herbruikbare bekers zijn voor de stad één van de belangrijkste oplossingen voor duurzame en milieuvriendelijke events.

Waar kan ik meer informatie vinden omtrent de wetgeving?
Op de website van de OVAM kan u de nieuwe wetsartikelen nalezen, alsook een Vlaams interpretatiedocument downloaden.

Wat gebeurt er indien ik toch wegwerpbekers gebruik?
De logistieke steun die u conform het stedelijk evenementenkader eventueel kan ontvangen van de stad is gekoppeld aan het gebruik van herbruikbare bekers.

Indien u niet met herbruikbare bekers werkt hebt u geen recht op het ontlenen van afvalcontainers bij de stad. Als eventorganisator moet u dan ook in een systeem voorzien dat garandeert dat minstens 90 % van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. U staat zelf in voor het inzamelen en afvoeren van de recipiënten.

Mag ik ook glazen gebruiken?
Het gebruik van glazen op evenementen op openbaar domein is in principe verboden. In overleg met de klantbegeleider van het evenement en Lokale Politie Antwerpen kunnen echter uitzonderingen gemaakt worden.

Kan ik herbruikbare bekers van de stad lenen?
Kleine evenementen van alle categorieën kunnen gratis bij het EcoHuis bekers ontlenen.
Het gebruik van herbruikbare stadsbekers is afhankelijk van de categorie van het evenement. Meer uitleg over de categorieën kan u hier vinden.

 • Indien uw evenement onder categorie 1 of 2 valt, dan kan u herbruikbare stadsbekers ontlenen.
 • Grote evenementen in de andere categorieën (3 tot en met 6) moeten zelf voor bekers zorgen. U kan dan het beste contact opnemen met de brouwerij, drankleverancier of aanbieder van herbruikbare bekers. Hieronder een lijst met aanbieders van herbruikbare bekers.

Voor meer informatie over het aanbod van het EcoHuis en de voorwaarden voor ontlening, kan u hier terecht.

Hoe kan ik bekers via het EcoHuis gebruiken?
Het EcoHuis ontleent herbruikbare bekers aan kleine evenementen. Ontlening is beperkt tot 6000 exemplaren en afwasservice is niet inbegrepen. U bezorgt de bekers gereinigd én afgedroogd terug. Organisatoren zijn dus zelf verantwoordelijk voor transport en het proper inleveren van bekers na het evenement. Gebeurt dit niet, dan betaalt u 0,20 euro per beker die het EcoHuis zelf moet kuisen. Vanaf 100 vuile bekers, laat het EcoHuis die op uw kosten reinigen bij een externe firma. U krijgt dan die factuur en de transportkosten van het EcoHuis doorgerekend. Dit is geen afwasservice en zal dus vermoedelijk veel duurder uitvallen.
Alle informatie over het aanbod van het EcoHuis kan u hier terugvinden.

Hoeveel herbruikbare bekers heb ik nodig tijdens mijn evenement?

Indien het een wederkerend evenement betreft, kan u dit afleiden uit het drankverbruik van de vorige editie.

Verder is er een onderscheid tussen snelle evenementen met snelle drankconsumptie (bv.: festivals, voetbalwedstrijden, fuiven) en trage evenementen met trage drankconsumptie (bv.: schoolfeesten, evenementen gericht op families).

 • Indien geen afwas tijdens het evenement: het totaal verwachte aantal consumpties.
  Voor trage evenementen:  2 bekers per verwachte bezoeker per dag.
  Voor snelle evenementen: 5 bekers per verwachte bezoeker per dag.
 • Indien wel afwas tijdens het evenement:
  Voor trage evenementen: 0.5 beker per verwachte bezoeker per dag.
  Voor snelle evenementen: 1.5 beker per verwachte bezoeker per dag.

Kunnen organisatoren herbruikbare bekers aankopen via de stad? Of subsidies hiervoor krijgen?
Organisatoren kunnen geen bekers aankopen via de stad, noch subsidies krijgen hiervoor.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?
Voor al uw vragen kan u terecht op evenementen@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door