Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Evenementen tijdens corona

De Stad Antwerpen wil jou optimaal ondersteunen en begeleiden bij de realisatie van je project. Door de coronacrisis is dat met snel opeenvolgende wijzigingen van regels voor evenementen niet vanzelfsprekend. Hou daarom zeker deze pagina in het oog. We verzamelen hier alle informatie die van belang kan zijn voor jouw evenement.

Wat zijn de huidige afspraken rond evenementen?

Als gevolg van de beslissingen van de hogere overheid mogen er vanaf 8 mei kleine evenementen doorgaan met maximum 50 personen. Onderaan deze pagina vindt u ook een overzichtstabel met de maatregelen voor verschilende soorten eenmalige bijeenkomsten en een document met antwoorden op veelgestelde vragen.

De belangrijkste regels voor evenementen zijn:

 • professionele organisatie
 • zittend publiek
 • mondmaskerplicht voor iedereen behalve kinderen jonger dan 12
 • 1,5 meter afstand tussen bezoekers, tenzij ze in dezelfde bubbel zitten
 • verplicht invullen van eventscan CERM en/of CIRM
 • catering bij evenementen volgens horecaprotocol

Ben je reeds vertrouwd met de aanvraagprocedure? Maak dan gebruik van het digitale evenementenloket.  Heb je een vraag voor je een aanvraag wil doen, gebruik dan ons informatieformulier.

Tools om je te helpen bij je aanvraag

Om je te helpen bij het organiseren van een evenement, ontwikkelde de Vlaamse overheid samen met de KDG-Hogeschool en de brede evenementensector een online tool, het COVID Event Risk Model. De nieuwe versie voor 2021 staat online op https://www.covideventriskmodel.be/.

Het invullen van dit CERM-document is verplicht voor nieuwe aanvragen en voor reeds ingediende aanvragen. Je zal een vragenlijst doorlopen die op het einde een groen of rood resultaat geeft. Groen betekent dat het evenement veilig is volgens de huidige coronanormen en dat je het kan aanvragen bij de stad via www.antwerpen.be/evenementen . Je laadt steeds je groene score op als pdf als bijlage voor je evenementenaanvraag.

Bij een rood licht kan je evenement sowieso niet doorgaan zonder structurele aanpassingen. Om je te helpen bij het aanpassen van je activiteit, zal er een helpdesk opgericht worden van de Vlaamse overheid, eveneens op https://www.covideventriskmodel.be/. Contacteer hen voor raad, want met een rode score kunnen we als stad jammer genoeg geen toelating geven voor jouw evenement en heeft het dus geen zin om een aanvraag te doen. Hou er ook rekening mee dat een evenement minimum drie weken op voorhand bij de stad moet aangevraagd worden en dat de stad afhankelijk van de aanvraag extra voorwaarden kan opleggen, bijvoorbeeld een beperking van de einduren.

Let op, een groene score is geen garantie op een toelating. De stad zal nog steeds de aanvraag checken en adviezen opvragen vooraleer er een vergunning wordt gegeven.

Officiële aanvraag

Voor evenementen op het openbaar domein blijft ook zoals altijd ons digitale evenementenloket actief. Je kan steeds aanvragen indienen via onderstaande link. Een evenementenaanvraag gebeurt minimum drie weken op voorhand.

Aanvragen

Informatievraag

Ben je niet vertrouwd met het aanvragen van een evenement? Wil je eerst weten wat mogelijk is en wat niet? Gebruik dan dit eenvoudig informatieformulier. Let op, dit is enkel een informatieverzoek en dus geen officiële aanvraag.

Meer info

Wat met studentenevenementen?

Door de huidige gezondheidscrisis werd beslist dat er voorlopig geen doopgerelateerde activiteiten mogen doorgaan. Studentenverenigingen kunnen wel steeds aanvragen doen voor coronaproof-activiteiten. Dezelfde regels als voor alle andere evenementen zijn hierbij van toepassing.

Speelstraten, straatfeesten en buurtfeesten

Ook met de beperkingen in de strijd tegen het coronavirus, kan je nog steeds extra speelruimte creëren in jouw straat door een speelstraat aan te vragen. De aanvraag gebeurt bij het district waar je woont. Via deze link vind je een overzicht van de juiste pagina's daarvoor.

Let op, de aanvraag geldt enkel voor het tijdelijk afsluiten voor een straat om te spelen. Straatfeesten en buurtfeesten met optredens, BBQ's, enzovoorts zijn evenementen waar u een evenementenaanvraag voor moet doen. Momenteel zijn deze activiteiten niet toegelaten. Voorlopig is ook niet geweten wanneer het wel toegelaten wordt. Indien u reeds een toelating ontving voor zo'n evenement, dan vervalt deze. 

Occasionele markten (bv. rommelmarkten)

Occasionele markten, zoals rommelmarkten, mogen doorgaan indien ze georganiseerd worden door professionelen onder volgende voorwaarden. Jaarmarkten en braderijen blijven voorlopig verboden.

 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per  1,5 lopende meter aan het kraam;
 • Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten;
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, take-away blijft toegelaten;
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan voor de markt opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;
 • Bovendien worden de bezoekers toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene. 

 

Uitbreiding capaciteit permanente infrastructuren

Het overlegcomité besliste om de uitbreidingsmogelijkheden voor permanente infrastructuren tijdelijk op te schorten. Mocht deze mogelijkheid opnieuw geactiveerd worden, dan kan je de procedure hieronder alvast terugvinden. Op dit moment is het onduidelijk of deze procedure bij heractivering dezelfde zal blijven.

Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voorziet de mogelijkheid voor permanente infrastructuren, zoals theaterzalen, sportstadions of concertzalen, om een uitbreiding van de bezoekerscapaciteit aan te vragen, waardoor er meer dan 200 mensen binnen en meer dan 400 mensen buiten zittend een voorstelling kunnen bijwonen. Indien u als uitbater van zo'n infrastructuur een capaciteitsuitbreiding wil aanvragen, dan kan u hiervoor een aanvraag indienen bij het stedelijk evenementenloket. U kan daar aanduiden of het over een binnen- of een buitenlocatie gaat. U moet aan die aanvraag als bijlage ook de Vlaamse CIRM-scan voor uitbreiding van capaciteit toevoegen. Die vindt u hier. Met alle informatie kunnen de stedelijke diensten op lokaal niveau adviseren, waarna het noodzakelijke advies op Vlaams niveau wordt opgevraagd en u een toelating hiervoor kan krijgen als dat ook gunstig is. Meer informatie over de Vlaamse procedure voor uitbreidingen van permanente infrastructuren vindt u op deze website. De veelgestelde vragen staan hier.

Dit artikel is gedeeld door