Contacteer stad Antwerpen

Cultuursubsidies voor Merksemse verenigingen

Merksemse cultuurverenigingen kunnen een beroep doen op verschillende soorten ondersteuning. 

  • Cultuurverenigingen kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning bij de organisatie van lokale 'projecten'. Zo wil het district de financiële drempel verlagen zodat verenigingen gemakkelijker initiatieven kunnen ondernemen. 
  • Ook infrastructuurwerken aan de lokalen van cultuurverenigingen komen in aanmerking om gesubsidieerd te worden. Zo kunnen de nodige aanpassings- of herstellingswerken worden uitgevoerd, of de lokalen worden beveiligd. 
  • Tot slot kunnen cultuurverenigingen subsidies aanvragen bij de stad. 

Meer info

Meer info kan je terugvinden op onze website onder de rubriek subsidies.   

 

Dit artikel is gedeeld door