Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Infopagina: oproep experimenteel jeugdwerk

Antwerpen is een bruisende stad, waarin kinderen, tieners en jongeren bijna een derde van de inwoners uitmaken. Antwerpen is ook een superdiverse stad, met 177 herkomstnationaliteiten.  Omdat al deze kinderen, tieners en jongeren alle kansen verdienen om te groeien, zich te ontspannen en te ontwikkelen, wordt een oproep voor experimenteel jeugdwerk gelanceerd.

luidspreker

Met deze oproep willen we organisaties die werken met, voor en door kinderen en jongeren ondersteunen. Voorwaarde is wel dat ze vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling.

De focus ligt op organisaties die een duidelijke maatschappelijke relevantie hebben in de Antwerpse stedelijke context en die Antwerpse kinderen en jongeren de kans geven om te groeien, te participeren en te ondernemen.

Wie komt in aanmerking?

Organisaties waarbij de werking:

• een niet-commercieel doel heeft;

• niet-commerciële activiteiten voor kinderen en/of jongeren organiseert;

• plaatsvindt op het grondgebied van de stad Antwerpen;

• openstaat voor alle Antwerpse kinderen en/of jongeren;

• voornamelijk kinderen en jongeren bereikt die in Antwerpen wonen of (deeltijds) verblijven;

• zich voornamelijk afspeelt in de vrije tijd van kinderen en/of jongeren;

• indien ze een betalend aanbod heeft, een sociaal tarief toepast of zal toepassen waarvoor  als doelgroep minimum VT - gerechtigden in aanmerking komen.

Beoordelingscriteria

De adviescommissie zal de ingediende dossiers beoordelen op basis van de hierna vermelde
inhoudelijke criteria:

  • De werking is inclusief en maatschappelijk relevant voor de bovenlokale (groot)stedelijke realiteit;
  • De werking is vernieuwend op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie,  bereik, positionering, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling;
  • Kinderen en jongeren nemen actief deel aan de werking en participeren in het proces. De werking bestaat door, voor en met kinderen en / of jongeren;
  • Kinderen en jongeren krijgen, zowel in groep als individueel, maximale ontplooiingskansen. De werking zet op een laagdrempelige manier in op talentontwikkeling en het verwerven van competenties zodat kinderen en jongeren hun rol als actieve burgers opnemen binnen de stadsgemeenschap;
  • De werking gebruikt minstens de Nederlandse taal.


​Bij de beoordeling van de dossiers wordt onder meer de innovatieve aanpak, de maatschappelijke relevantie, de haalbaarheid, volledigheid van het plan van aanpak en het bereik van en de mate waarin de doelgroep betrokken wordt, beoordeeld.

Verloop

  • Indienen kon tot en met 15 maart 2020. Een overzicht van de zaken die bevraagd werden en een voorbeeld van het aanvraagformulier vind je hier
  • De kandidaten die aan de toelaatbaarheidscriteria beantwoorden, mogen hun voorstel pitchen. De huidige omstandigheden zorgen er echter voor dat de pitchmomenten verplaatst zullen worden, waarschijnlijk naar na de paasvakantie.  
  • De kandidaten die positief beoordeeld worden voor de tweede ronde worden uitgenodigd om een dossier in te dienen. Over de indienperiode zal later gecommuniceerd worden. (voor meer info, lees punt 4 in de oproep: Procedure, stap 3: Dossier)
  • De beoordeling van de pitches en dossiers gebeurt door een adviescommissie. Het advies van deze commissie wordt voorgelegd aan de schepen van onderwijs en jeugd en aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over de toekenning en hoogte van de toelagen.
  • Alle kandidaten worden van de beslissing van het college op de hoogte gebracht.​​

Budget en periode

De maximale toelage per werking is 75.000 euro per volledig kalenderjaar.

De betoelaging van de werkingen loopt van 1 september 2020 tot en met 31 december 2022.

 

Meer info?

Bekijk de presentatie die getoond werd tijdens het infomoment op 20 februari. Deze kan je onderaan dit artikel vinden. De volledige oproep kan je ook onderaan volledig nalezen. 

Nog vragen?

Contacteer de stedelijke jeugddienst:

jeugddienst@antwerpen.be

Of bel naar: 

Magy De Bie: 03 338 14 47 of Sabine Lefever: 03 338 51 83

 

Dit artikel is gedeeld door