Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Experimenteel jeugdwerk

Antwerpen is een bruisende stad, waarin kinderen, tieners en jongeren bijna een derde van de inwoners uitmaken. Antwerpen is ook een superdiverse stad, met 177 herkomstnationaliteiten.  Omdat al deze kinderen, tieners en jongeren alle kansen verdienen om te groeien, zich te ontspannen en te ontwikkelen, lanceerde de stad Antwerpen in 2020 en in 2021 een oproep voor experimenteel jeugdwerk. 

Met de oproepen experimenteel jeugdwerk ondersteunt de stad professionele jeugdwerkorganisaties met een duidelijke maatschappelijke relevantie. Specifiek gaat het om organisaties die werken  voor, door en met kinderen en jongeren tot en met 26 jaar en die vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling.

Oproep 2020

Heel wat organisaties die werken met, voor en door kinderen en jongeren, opereren op de grenzen tussen verschillende beleidsdomeinen en beantwoorden niet aan de criteria van het traditionele jeugdwerk. Om deze organisaties de kans te geven om te groeien en zich te professionaliseren lanceerde de stad Antwerpen in februari 2020 een eerste oproep experimenteel jeugdwerk. 72 organisaties stelden zich kandidaat.

Op basis van score, inhoudelijke motivering, doelgroep, locatie en bereik van de werking en complementariteit met de bestaande jeugdpartners werden de volgende organisaties geselecteerd:

 • Youth Zone wil een open huis zijn op Luchtbal dat jongeren tussen 14 en 25 jaar bereikt. Deze jongeren worden op een duurzame manier begeleid en ondersteund in hun talentontwikkeling. 

 • YWCA wil meisjes van de middelbare school (12-18 jaar) een laagdrempelige en veilige ontmoetingsplek bieden, waar ze aan de slag gaan met thema’s zoals weerbaarheid, grenzen, genderverhoudingen, seksualiteit…

 • Moving Ground richt zich op kwetsbare jongeren in de omgeving van het Terloplein (ClubMG), maar wil deze werking uitbreiden naar andere locaties in de stad. Door via een kunstenbad (dans, maar ook andere disciplines) in te zetten op interculturele verbinding, positief burgerschap en individuele talentontwikkeling worden jongeren bereikt en versterkt.

 • Muslinked focust op talentontwikkeling van jonge potentials met een migratieachtergrond. Met de werking #SheDIDIT Youthpreneurs wil de organisatie de ondernemende vaardigheden van meisjes en jonge vrouwen (16-26 jaar) stimuleren via coachingsessies, rolmodellen, …

 • Tutti Fratelli richt zich met het theaterproject Giovani Fratelli specifiek tot jongeren in de marge. Een diverse groep jongeren (jongeren in armoede, (ex-)psychiatrische patiënten, vluchtelingen en nieuwkomers, jongeren met een migratieachtergrond, jongeren met een mentale beperking, …) maakt samen een theatervoorstelling en vertrekt hierbij van een wit blad: de jongeren zijn zowel maker als speler.

 • Scum Studios wil kinderen (10-15 jaar) en jongeren (16-26 jaar) een forum voor zelfexpressie bieden. Via film- en mediaworkshops worden deze kinderen en jongeren geïnspireerd, gestimuleerd en gemotiveerd om zich te ontwikkelen. De organisatie zet in op mede-eigenaarschap en wil een brug slaan naar het meer klassieke jeugdwerk.

 • Tafels van Vrede focust op anderstalige nieuwkomers. Via vrijwilligers uit de doelgroep wil het jeugdhuis meer jonge nieuwkomers bereiken en betrekken. Vanuit de eigen jeugdhuiswerking wordt deze expertise gedeeld met andere jeugdhuizen en het jeugdwerk en wordt ingezet op doorstroming.

 • Violencia zet het thema 'geweld (voor en door jongeren)' centraal en bereikt zo jongeren tussen 14 en 27 jaar uit multiculturele en/of kansarme gezinnen. Aan de hand van individuele en groepsactiviteiten leren adolescenten zichzelf kennen en op een positieve manier profileren in een kader van interculturele en intersociale ontmoeting.  

 

Oproep 2021

De nadruk bij de oproep van 2021 lag op een wijkgerichte werking, op mentaal welbevinden en op inclusieve werkingen.

In wijken met een beperkt vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt van de organisatie een project verwacht waardoor meer aanbod gecreëerd wordt. Het gaat om een open vrijetijdsaanbod voor, door en met kinderen en jongeren, met aandacht voor kruisende levensdomeinen (thuis, school,  werk, sport, cultuur...).
 

Drie projecten van twee vzw's

Er werden 24 dossiers ingediend door 20 organisaties. Die werden beoordeeld op de criteria, inhoudelijke motivering, doelgroep, locatie en bereik van de werking en complementariteit met de bestaande jeugdpartners. De stad besliste om drie projecten te selecteren:

 1. de werking voor jongeren met een functiebeperking van De Wereld van Rayaan vzw
 2. de werking rond mentaal welbevinden in Deurne van N’Wicha vzw
 3. een nieuwe wijkgerichte werking in Hoboken van N’Wicha vzw
 • De Wereld van Rayaan vzw is een sociaal-inclusieve vereniging die activiteiten en workshops organiseert voor kinderen en jongeren met en zonder een functiebeperking, met als doel een brug te slaan tussen beide groepen. Het aanbod vertrekt vanuit de vragen en concrete noden van jongeren, altijd met het perspectief op een grotere participatie aan de samenleving. Het project vindt plaats tijdens de schoolvakanties, woensdag – en zaterdagnamiddag en richt zich vooral op 14 tot - 18 jarigen. Het aanbod zal plaatsvinden in een aangepaste ruimte in Het Werkhuys in Borgerhout.

 • N'Wicha vzw focust op maatschappelijk kwetsbare jongeren die geen aansluiting vinden bij traditionele jeugdbewegingen, verenigingen en/of sportwerkingen. N'Wicha bereikt deze jongeren met sport als middel. Daarnaast wil N'Wicha een nieuwe werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uitbouwen in Hoboken. De focus ligt hier ook op het aanbieden van sportlessen en workshops. Er is specifieke aandacht voor het bereiken van kinderen en jongeren met een beperking.

 

Nog vragen?

Contacteer de stedelijke jeugddienst:

jeugddienst@antwerpen.be