Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Aanpassingen Park Spoor Noord

Het district Antwerpen voert enkele ingrepen in Park Spoor Noord uit. Een tijdelijke dolomietverharding wordt vanaf 12 november 2020 vergroend, en de toegang voor motorvoertuigen wordt strikter afgebakend.

Sinds de ingebruikname van de nieuwe campus Hardenvoort en het Silogebouw is de zone tussen de Shelter en de nieuwe campus een volwaardig deel van het park geworden. De zone werd ooit tijdelijk aangelegd in dolomietverharding in afwachting van de ontwikkeling van deze gebouwen. Het districtscollege wenst nu een kwaliteitsvolle, definitieve inrichting. Ook wenst het districtscollege enkele verkeersbegeleidende ingrepen in het park om de veiligheid te vergroten en de overlast te verminderen. 

Aanpassing dolomietzone

Sinds de ingebruikname van campus Hardenvoort en het Silogebouw, is de zone tussen de Shelter en de nieuwe campus een volwaardig deel van het park geworden. De zone werd ooit tijdelijk aangelegd in dolomietverharding in afwachting van de ontwikkeling van deze gebouwen. Nu volgt een kwaliteitsvolle, definitieve inrichting.

De zone tussen de Shelter en de nieuwe campus wordt ingericht met een groene heuvel en plantvakken met in totaal 25 nieuwe bomen. Door één van de plantvakken loopt een brandweg, die wordt uitgevoerd in grindgazon. Een nieuw betonpad vormt de verbinding tussen de toegang Hardenvoort en de bestaande parkpaden. De zone rondom het speelterrein wordt vergroend om het regenwater beter te laten infiltreren. Nieuwe bomen zorgen voor meer schaduw op het speelterrein.

Voor dit project werd in het park naar te verplanten bomen gezocht. De nieuwe heuvel zal bestaan uit 50% verplante bomen, die als dragers zullen fungeren, de overige 50% wordt aangevuld met ondersteunende bomen, die nieuw worden aangekocht. De dragende bomen zullen een combinatie zijn van Zomereik (Qeurcus Robur), Es (Fraxinus Excelsior) en Zilverlinde (Tillia Tomentosa). De ondersteunende bomen zullen Veldesdoorns (Acer Campester) zijn.

Timing aanpassing dolomietzone

 • Fase 1: start 12 november 2020(*). Groenzone aan Gå Nord + aanleg betonnen pad.
 • Fase 2: start februari 2021. Aanleg groene heuvel met aanplanting + groenzone rondom het bestaande speelterrein.

(*) De oorspronkelijk gecommuniceerde datum van 16 november 2020 werd vervroegd.

Definitief ontwerp

 • Het dubbele betonpad dat over de lengte van het park loopt, wordt de enige toegang voor brandweer- en onderhoudsvoertuigen. Dit pad is toegankelijk via verdwijnpalen aan de Kempenstraat en de Halenstraat.
 • Enkele parktoegangen zijn reeds ontoegankelijk voor voertuigen. Aan de andere toegangen worden poefen en paaltjes gezet om de toegang te verhinderen.
 • De parking achter de Parkloods is bereikbaar via een neerklapbare paal.
 • De zone voor deze neerklappaal wordt onbruikbaar gemaakt voor parkeren door er een wadi aan te leggen.
 • Aan de toegangszijde van de Parkloods wordt een wegneembare paal geplaatst voor onderhoudsvoertuigen.
 • Aan de laad- en lospoort van de Parkloods wordt bijkomende kasseiverharding geplaatst.
 • Aan de Shelter wordt een wegneembare paal geplaatst voor het onderhoudsvoertuig van de waterspeeltuin. 
 • Aan het Hardenvoortviaduct en aan Viaduct-Dam wordt bijkomende kasseiverharding geplaatst om de afdraaibewegingen van fietsers te faciliteren.
 • De zone tussen de Shelter en de nieuwe campus wordt ingericht met een groene heuvel en plantvakken met in totaal 25 nieuwe bomen. Door een plantvak loopt een brandweg, die wordt uitgevoerd in grindgazon. Een nieuw betonpad vormt de verbinding tussen de toegang Hardenvoort en de bestaande parkpaden. De zone rond de speeltuin wordt vergroend om het regenwater beter te laten infiltreren. Nieuwe bomen zorgen voor meer schaduw in de speeltuin.
   

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van het district Antwerpen,
via participatie.2060@antwerpen.be of op het nummer 03 338 34 13.

 

Dit artikel is gedeeld door