Antwerpse ondersteuning voor Kunstprojecten

Er is op dit ogenblik geen nieuwe indiendatum voor Kunstprojecten vastgelegd.

Projecten binnen het reglement Kunstprojecten die nog lopende zijn, vinden hier alle informatie voor de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project.

Inhoudelijke evaluatie

Het inhoudelijk verslag laat toe de inhoud en het bereik van de activiteit na te gaan. In het verslag voorzie je een evaluatie aan de hand van de meetbare actieresultaten uit je aanvraag. Geef per resultaat een toelichting. 

Gebruik de leidraad voor de inhoudelijke eindevaluatie om je te begeleiden bij de opmaak van het inhoudelijke verslag.

De stad werkt met Microsoft software.  Hierdoor kunnen wij geen Pages-bestanden openen. Stuur je inhoudelijke verslag daarom in Word of PDF-formaat.

Financiële evaluatie

Het financieel verslag geeft een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven van het project. Gebruik dezelfde structuur als bij de begroting die je hebt ingediend. Zo zet je de geraamde bedragen uit de projectbegroting naast de definitieve bedragen. Maak ook zichtbaar via welke inkomsten de gemaakte uitgaven worden verrekend. Gebruik hiervoor het sjabloon afrekening kunstprojecten.

Voeg ook een document toe met een oplijsting van de financiële verantwoordingsstukken die verwijzen naar de typekosten uit de projectbegroting. Ook hiervoor is een sjabloon overzicht kosten beschikbaar. 

Het meesturen van de feitelijke bewijsstukken is niet verplicht, maar hou ze wel ter beschikking ingeval ze worden opgevraagd tijdens de controle.

In beide documenten moeten ALLE kosten en bewijsstukken vermeld worden.  Ook van de kosten die niet via deze ondersteuning worden verrekend moeten die gegevens meegegeven worden (ingeval er verschuiving nodig is kan dan beter uitgemaakt worden met welke kosten dat kan volgens de criteria vastgelegd in het reglement).

Geef ook zoveel mogelijk details mee in de omschrijvingen van gemaakte kosten:

  • WIE deed WAT, WANNEER en WAARVOOR?
  • Je kocht of huurde WAT, WANNEER en WAARVOOR?

Je hebt hiervoor het meeste ruimte en de beste voorbeelden in het sjabloon van het kostenoverzicht.

Dien deze bestanden liefst ook in als Excel zodat controleberekeningen in hetzelfde bestand kunnen gemaakt worden (maak er dus niet eerst een pdf van)
De stad werkt met Microsoft software.  Hierdoor kunnen wij geen Numbers-bestanden openen.

Meer info

Team ondersteuning cultuur
cultuursubsidies@antwerpen.be

Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!