Contacteer stad Antwerpen

De Kaeck: fontein met geschiedenis

Op de verblijfsruimte van de Bist, het centrumplein van het district Wilrijk, bevindt zich de 'Kaeck'. 

Beeld van het monument 'De Kaeck' op de Bist in Wilrijk

​Op de Bist stond vroeger een zuil die dienst deed als schandpaal of ‘kaak’. Veroordeelden werden er als straf voor een klein misdrijf enkele uren aan het volk getoond of ‘aan de kaak gesteld’. Omstaanders scholden de veroordeelde vaak uit of bekogelden hem met eten of modder. In de loop van de achttiende eeuw werd de straf steeds minder toegepast en ze verdween definitief uit het strafrecht in 1867. 

In de rekeningen staat te lezen dat Wilrijk aan het einde van de zeventiende eeuw een nieuwe stenen kaak kocht. Historici dachten lang dat die oude kaak dienst deed als sierzuil op de pomp uit 1872. Maar dat klopt waarschijnlijk niet. Tijdens de recente restauratie ontdekte men dat de zuil gemaakt is in een Franse kalksteen die pas later in onze streken werd gebruikt. 

Deze informatie is afkomstig van de Wilrijkse kring voor heemkunde Wilrica en is ook terug te vinden in de wandelbrochure en -kaart van het Geitepad.