Contacteer stad Antwerpen

Uitleendienst spelmateriaal Deurne

Organiseer je een leuke activiteit of evenement met je jeugdvereniging of bewonersgroep? En wil je graag nog extra spelmateriaal voor de kinderen? De jeugddienst kan je helpen. Ze hebben een uitleendienst met verschillende mega-spelen en ander spelmateriaal.

Kinderen spelen op een sjoelbak

Wie kan spelmateriaal lenen?

 • Erkende jeugdverenigingen uit Deurne.
 • Scholen uit Deurne (of de oudervereniging van de school).
 • Een speelstraat die doorgaat op grondgebied Deurne (met voorlegging van toelating district of evenementenaanvraag).
 • Een straat- of wijkfeest dat doorgaat op grondgebied Deurne.
 • Jeugdprojecten die erkend zijn en een projectsubsidie ontvangen komen in aanmerking.

Individuele bewoners kunnen dus geen spelmateriaal ontlenen bij de jeugddienst. Dat kan alleen door verenigingen of door activiteiten die Ding Dong ondersteunt.

Wat kan je lenen?

 • Circuskoffer: 4x diabolo, Chinese bordjes, jongleermateriaal, vlinderstok 
 • Mega 4 op een rij 
 • Mega Jenga
 • Mega Micado 
 • Mega Zeeslag 
 • Snakes & ladders
 • Megaschaakspel 
 • Megakleuren darts (met velcroballetjes) 
 • Mega kegelspel 
 • Mega domino hout of rubber
 • Parachute 
 • Sjoelbak hout 

Aanvraagformulier

Aanvragen doe je via dit formulier. Ophalen kan alleen op afspraak en na bevestiging per mail.

Goed om weten

De uitleendienst is voor alle erkende organisaties en jeugdwerkers die met en voor kinderen werken en voor individuele jongeren tussen 18 en 25 jaar.

 • Kijk na wat je afhaalt. Bij ondertekening bevestig je dat het materiaal functioneert en volledig is.
 • Het materiaal moet degelijk vervoerd worden.
 • Breng het materiaal op tijd terug.
 • Bij beschadiging of verlies betaal je de herstel- of vervangkosten.
 • Betaling met bancontact bij afhaling.
 • Wanneer je de gemaakte afspraken niet nakomt wordt je uitgesloten van verdere dienstverlening.
 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de werking van onze uitleendienst.
 • Het toewijzen van materiaal gebeurt altijd onder voorbehoud van reparaties of te late inlevering door andere gebruikers.
 • De uitleenperiode is maximaal een week. Het spelmateriaal wordt opgehaald woensdag namiddag van 13u tot 16u en teruggebracht woensdag voormiddag tussen 9u en 12u.
 • Door DingDong goedgekeurde speelstraten ontlenen gratis maximaal 5 megaspelen.

Meer info

Jeugddienst Deurne
Tweegezusterslaan 47
Tel. 03 326 19 41
jeugddienst.deurne@antwerpen.be

Uitleendienst sporting A

Via Sporting A kan je ook heel wat sport- en spelmateriaal aan zeer democratische prijzen ontlenen.
Voor meer info, klik hier. 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door