Contacteer stad Antwerpen

'Antwerpen Breekt Uit' en maakt zich klaar voor de toekomst

Aangename straten en pleinen die zorgen voor verkoeling, meer groen en water. Dat is wat stad Antwerpen met ‘Antwerpen Breekt Uit’ wil realiseren. Dankzij dit project worden stukken straat of verharde pleinen vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt.

De ideale tuinstraat

Ontharden

Ontharden betekent een onnodig verhard oppervlak, zoals een deel van een plein of een verharde weg, vervangen door een groen oppervlak dat water doorlaat. Grijze stenen worden groene vakken met een boom, struiken of bloemen.

‘Antwerpen Breekt Uit’ zet drie concepten in om te ontharden:

  • Tuinstraat

Straten zoveel mogelijk vergroenen en verblauwen door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, infiltratievoorzieningen of klimplanten.

Bewoners vanaf het begin van het heraanlegproces betrekken. Samen met ontwerpers meer ruimte creëren in de straat voor groen en blauw (via co-creatie).

  • Woonstraat

Kwalitatief versterken van de woonomgeving vanuit een specifieke klimaatopgave (zoals bijvoorbeeld: wateroverlast, droogte, hitte of groentekort) en kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak in zowel de publieke als private ruimte.
Bekijken hoe stad Antwerpen en district Deurne bewoners kunnen ondersteunen om op hun eigen terrein meer aandacht te geven aan groen en water (regenrecuperatie, geveltuinen,...).

  • Quick win ontharding

Op korte termijn maximale ontharding en vergroening van bepaalde delen van straten en pleinen. Het resultaat van minder grijs en meer groen is onmiddellijk zichtbaar.

Projectvoorstellen

Alle districten kregen de mogelijkheid om verschillende projectvoorstellen in te dienen voor de drie concepten.

Omdat dit project pas volledig tot zijn recht komt wanneer bewoners er volledig achter staan, polste district Deurne in september 2020 via een bevraging welke bewoners er enthousiast zijn om hun straat om te vormen tot een tuinstraat of woonstraat. Aan de hand van opgelegde criteria selecteerde het district straten die hiervoor in aanmerking komen.
Voor de tuinstraat kon ieder district maximaal 3 voorstellen indienen. Maximaal 2 projecten werden toegekend.

Voor de woonstraat kon ieder district maximaal 2 voorstellen indienen. Maximaal 1 project werd toegekend.

Bewoners stelden plekken en straten voor die in aanmerking kunnen komen voor quick win ontharding. In ieder district werden maximaal 10 projecten geselecteerd.

Tuinstraat en woonstraat

Rekening houdend met de klimaatopgave van het project, de link met de bestaande plannen van stad Antwerpen zoals het Groenplan en Waterplan, de bereidheid tot participatie van bewoners, de ruimtelijke spreiding van verschillende projecten en de ouderdom en stand van straat/plein/park, selecteerde de jury onderstaande 2 straten voor district Deurne:

  • Van Hovestraat: tuinstraat
  • Pleintje Jan Samynlaan: woonstraat

Bewoners worden nauw betrokken bij het heraanlegproces.

Quick win

Rekening houdend met de uitvoerbaarheidstermijn (minder dan 1 jaar), de minimale totale oppervlakte van 30 m² per straat/plein/park met een aaneengesloten oppervlakte van minimaal 10 m² en het toegewezen budget, selecteerde het projectteam onderstaande straten om aan quick win ontharding te doen in district Deurne:

  • Bisschoppenhoflaan;
  • Pleintje op het kruispunt van de Boshovestraat en de Bosschaert de Bouwellei;
  • Kruispunt Bosuil ter hoogte van huisnummers 26-28;
  • Koningsarendlaan;
  • Waasdonk.

Er is geen verdere bevraging of inspraaktraject voorzien. Bewoners die een suggestie indienden, ontvangen nog een antwoord.

Resultaten leefbaarheidsbevraging

In mei 2021 werd een eerste leefbaarheidsbevraging georganiseerd.

Bekijk hier de resultaten voor de Jan Samynlaan (pdf)

Bekijk hier de resultaten voor de Van Hovestraat (pdf)

Vervolg

Wat deze onthardingsprojecten precies inhouden, is momenteel nog niet geweten. Zodra er meer details over de tuinstraat en de woonstraat bekend zijn en het ontwerp van de quick wins uitgetekend is, brengen stad Antwerpen en district Deurne de bewoners van de straat op de hoogte.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
www.antwerpenmorgen.be – project ‘Antwerpen Breekt Uit’

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door