Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

"We willen plaatselijke ondernemingen nog veel meer kansen geven"

8 juli 2021, 8.30 uur

In de reeks 'Duurzame stad' zetten we jobambassadeurs in de kijker die elk op hun manier bijdragen aan een betere stad. In dit interview vertelt Bart, hoofdaankoper, over zijn goesting en ambitie om het aankoopproces te vereenvoudigen en verbeteren.

Bart Van Tichelen

GAC 2.0: de aankoopcentrale van de toekomst

De contouren van de moderne aankoopcentrale werden vorig jaar in detail uitgetekend. 

Met corona als extra trigger, nam het college verschillende maatregelen om de lokale economie te ondersteunen.  Daar werden ook acties aan gekoppeld om het aankoopbeleid van de stad drastisch te vereenvoudigen. Het 20-koppig aankoopteam combineert ervaren rotten en nieuw veelbelovend talent.  Samen met hen brengen Bart en Didier, de 2 hoofdaankopers het actieplan kordaat in de praktijk. 

Bart: “Als een ware Siamese tweeling werken Didier en ik complementair aan de strategische en operationele uitwerking van het actieplan ‘GAC 2.0’.  Al onze acties hebben tot doel om de drempels te verlagen voor kleine en Antwerpse ondernemers om mee te kunnen dingen naar aankopen door de stad.”

 

Imago afschudden

Bart: “Het idee dat de aankoopprocedures bij de stad lang duren, juridisch ingewikkeld zijn en dat je best ook iemand kent, is niet correct. We werken niet meer vanuit eigen processen, maar voeren open gesprekken, luisteren naar onze interne klant en denken mee.  In dat kader kunnen we perfect de balans bewaken tussen het noodzakelijke wettelijke kader, maar tegelijk zorgen voor uitnodigende, toegankelijke bestekken die ondernemingen motiveren om mee te dingen. Dat is de uitdaging die Didier en ik samen met onze collega’s elke dag vastpakken.”

 

Mini-bestekken voor kleine en lokale ondernemingen

Bart: “We werken aan verschillende zaken tegelijk.  Zo hebben we kleinere opdrachten onder 50.000 euro sterk vereenvoudigd. Daardoor genieten ook kleine zelfstandigen en KMO’s mee van de opdrachten die Antwerpen vroeger bijna uitsluitend over grotere bulkcontracten verdeelde.  We noemen dat mini-bestekken. We maken daarbij de reflex om extra aandacht te besteden aan Antwerpse leveranciers.”

“Daarnaast maken we meer gebruik van ‘pools’, waarbij grotere opdrachten toegewezen worden aan meerdere leveranciers."  

“Voorbeelden van recente mini-bestekken en pools zijn de nieuwe bekleding van de fietsbrug aan station Berchem –dat bestek werd in volle coronaperiode op minder dan 5 weken gerealiseerd-,  de heraanleg van de nieuwe speeltuin in thema ‘ruimtevaart’ in Deurne en de pools van copywriters, illustratoren, bakkers, productiebedrijven … waarop de stad beroep kan doen.”

Speeltuin in de Ruimtevaartlaan Deurne

 

Druppelsgewijs acties realiseren

Bart: “Naast de mini-bestekken kiezen we trapsgewijs voor een ernstige administratieve vereenvoudiging van het aankoopproces.  Teksten kunnen ook juridisch correct zijn zonder ‘ambtelijke taal’ of vakjargon.  En hoe wervender en duidelijker ze zijn, hoe meer ondernemingen zich aangesproken zullen voelen om hun kans te wagen.”  

“Dat deelnemers bovendien 100% digitaal kunnen meedingen en niet langer een hele boel referenties, bankafschriften en verklaringen moeten indienen, maakt het zowel voor hen als voor ons een pak gemakkelijker.  Onze sterk vereenvoudigde en digitale procedure vermijdt een hoop kosten, tijd, papier én kilometers.”

“In diezelfde lijn geven wij bij het uitschrijven van een overheidsopdracht de voorkeur aan duurzame en ‘groene’ bedrijven, producten en materialen.”   

“ We gaan er niet van uit dat iedereen ons maar moet vinden via het federale aanbestedingskanaal. Daarom onderhouden we sinds enkele maanden ook contact met beroepsverenigingen.  Wanneer wij onze projecten ruimer en intensiever bekend maken dan het wettelijk kader ons verplicht, dan krijgen nog meer potentiële Antwerpse bedrijven de kans om zich kandidaat te stellen als leverancier van producten of diensten.”

 

Duurzame samenwerkingen voor een duurzame stad

Bart: “Het nieuwe actieplan, het samenspel tussen alle betrokkenen bij de opmaak van bestekken en de resultaten die nu reeds zichtbaar zijn, maakt ons leven als (hoofd)aankoper boeiend.  Het maakt deel uit van de duurzame stad waar ik nog lang aan wil meewerken.” 


Ook meewerken aan een straffer en duurzaam Antwerpen? 

Stad Antwerpen, dat is verrassend veel variatie. Bekijk de vacatures