Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Klimaatrobuuster na elke heraanleg

Vergroenen is niet zo moeilijk uit te leggen. Elke tegel die we, tijdens een heraanleg, minder terugleggen én vervangen door beplanting zorgt voor vergroening van onze straten en pleinen. Verblauwen daarentegen is een moeilijk technisch verhaal. Hieronder vind je er meer uitleg over.

Infiltratie van niet verontreinigd regenwater in de bodem is een maatregel waar het milieu je zeer dankbaar voor is. Het regenwater sijpelt door de bodem en vult de grondwaterreserves aan. Er zijn veel manieren waarop je kan infiltreren. Bijna voor elke situatie valt er wel iets te bedenken. Het is uiteraard wel belangrijk dat het systeem met de nodige kennis wordt ontworpen en aangelegd.

Principe

We maken een onderscheid tussen 2 gevallen:

  • Je zorgt ervoor dat de, al dan niet verharde, bodem het regenwater op een of andere manier doorlaat. Dat is de meest natuurlijke manier en is steeds te verkiezen. Om het grondwater aan te vullen is het vermijden van verharding of een waterdoorlatende verharding nog steeds de beste optie.
  • Je kan toch niet anders dan de bodem waterondoorlatend te bedekken (bv. asfalt, beton of dakconstructie). Het regenwater loopt af en wordt weggevoerd naar een ondergrondse infiltratievoorziening, waar het tijd en ruimte krijgt om te bezinken. Let wel, voor dakconstructies krijgt de regenwaterput wel voorrang op de infiltratie.

De keuze voor een bepaalde infiltratievoorziening is vooral locatiegebonden. De beschikbare ruimte en de infiltratiegevoeligheid van de bodem spelen een cruciale rol. Als een bodem infiltratiegevoelig is, wil dit zeggen dat water snel infiltreert in de bodem. Door de band kan je stellen: hoe infiltratiegevoeliger de bodem, hoe eenvoudiger je infiltratie kan realiseren. Toch is er ook voor zwaardere bodems vaak een oplossing te bedenken.

Je kan infiltratie realiseren op verschillende manieren, zowel ondergronds als bovengronds.

Bovengronds via onverharde oppervlakken

Wadi
  • Lagergelegen delen die geen zware gewichten moeten verdragen en die een aanvaardbare infiltratiecapaciteit hebben, kunnen perfect dienst doen als infiltratiekom. Het water verzamelt zich bij regen in het lager gelegen deel en zakt vrij snel weg naar de grondwatertafel. Schrik voor natte voeten is vaak onterecht tenzij je tijdens de regenbui in de infiltratiekom gaat staan. Eens de bui is gepasseerd, is ook het water in dat deel van je tuin spoedig weg.
  • Is de bodem toch iets minder infiltratiegevoelig, dan kun je kiezen voor een wadi. Dit is een combinatie van een bovengrondse infiltratiekom met een ondergrondse infiltratievoorziening (zie verder). Deze combinatie zal er voor zorgen dat ook in zwaardere bodems toch een infiltratiekom kan voorzien worden. Bovengronds ziet het er even natuurlijk uit.

Bovengronds via (half)verharde oppervlakken

Grasbetontegels

Je wilt toch op één of andere manier een verharding aanbrengen voor een oprit, parking, of wandelpad? Kies dan voor een waterdoorlatende verharding. Dit type verharding combineert de robuustheid om gewicht te dragen met de infiltratiecapaciteit van een gazon.

Naargelang de verwachte belasting van het oppervlak, kun je bijvoorbeeld kiezen voor grastegels in kunststof of beton, dolomietverharding, of een pad van houtsnippers. Voor het zwaardere werk zijn er ook waterdoorlatende betonstraatstenen. Verbrede voegen of infiltratieopeningen kunnen ook voor de nodige infiltratie zorgen.

Voorbeelden zijn dolomietverharding, mulchbedekking/houtspaanders, grasbetontegels, kunststofgrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen.

Ondergrondse voorzieningen

Infiltratieput

Alle regenwater dat valt op niet waterdoorlatende oppervlakken kan tenslotte ondergronds geïnfiltreerd worden in een daarvoor ontworpen voorziening. Deze voorziening combineert een tijdelijke buffering met infiltratie. Het regenwater heeft zo de tijd om naar de grondwatertafel te zinken.

Voorbeelden zijn infiltratieput, infiltratiekolk, infiltratiebuis, infiltratieblokken.

Bekijk ook de Infiltratiewaaier voor meer informatie

Bron tekst: Vlaamse Milieumaatschappij

Waar realiseerden we al 'verblauwing'?

Elk project waar we de riolering ontkoppelen (regen- en vuil water) is in principe een verblauwingsproject. Maar ook de wadi in het park van Eden, de tuinstraat in de Aziëlaan en elke heraanleg waar we de rijweg, het voetpad of een plein aanpassen om meer ontharde ruimte te voorzien, zijn projecten waar we steeds letten op waterinfiltratie en klimaatrobuuste straten en wijken!

Dit artikel is gedeeld door