Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Stad Antwerpen maakt drukknoppen aan verkeerslichten ‘elleboogvriendelijk’

23 oktober 2020, 11 uur

Vanaf 23 oktober zal de stad Antwerpen een bijkomende knop installeren bovenop de drukknoppen aan verkeerslichten aan kruispunten op stadswegen. Hierdoor zullen de drukknoppen verder uitsteken en kan je deze gemakkelijk bedienen met je elleboog. 

Fietser staat aan een verkeerslicht met drukknop

In de stad Antwerpen zijn 73 kruispunten op stadswegen uitgerust met drukknoppen waarmee je als voetganger of fietser groen kan aanvragen. Een groot deel daarvan zijn aangebracht aan kruispunten met slimme verkeerslichten, maar ook op andere kruispunten om de doorstroming te vergemakkelijken. Op deze drukknoppen zal de stad een verlengstuk aanbrengen zodat je met je elleboog op de knop kan drukken. Hierdoor kan je veilig en gemakkelijk de drukknoppen gebruiken.

Drukknoppen aan kruispunten met slimme lichten

De stad Antwerpen zet in op meer flexibele lichtenregelingen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Om flexibel te kunnen werken, moeten de lichten weten wanneer weggebruikers zich aandienen op het kruispunt. Voor gemotoriseerd verkeer gebeurt dit via detectoren in het wegdek en voor voetgangers en fietsers via camera’s of drukknoppen. Door bepaalde richtingen enkel groen te geven op basis van de aanwezigheid van een weggebruiker, zullen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer op andere richtingen meer groen krijgen en dus minder lang moeten wachten. In de stad Antwerpen zijn al 50 kruispunten op stadswegen uitgerust met deze slimme verkeerslichten, waarvan 46 met drukknoppen.

Op deze kruispunten worden steeds vaker camera’s gebruikt om fietsers te detecteren. Dit is helaas niet aan elke verkeerslicht mogelijk: bijvoorbeeld als fietsers van verschillende richtingen kunnen toekomen of als fietsers voor het verkeerslicht kunnen afslaan in plaats van oversteken. Dit verschil kan een camera niet detecteren en cameradetectie zou in dat geval onnodig voor rood zorgen bij andere weggebruikers. Daarom zijn op heel wat kruispunten ook drukknoppen geplaatst. Voor voetgangers wordt altijd een drukknop gebruik omdat ze nog moeilijker te detecteren zijn.

De drukknoppen dienen niet enkel om groen aan te vragen, maar worden op bepaalde kruispunten ook gebruikt om langer groen, sneller groen of een extra groenvenster te krijgen. Als voetganger of fietser druk je dus het best altijd op de drukknop.  

Drukknoppen aan andere kruispunten

Ook op kruispunten zonder slimme lichten zijn soms drukknoppen aangebracht waarmee voetgangers en fietsers groen moeten aanvragen.