Contacteer stad Antwerpen

Schoolstraten

De stad Antwerpen wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Daarom maakt ze het mogelijk om schoolstraten in te voeren die de verkeersdrukte bij het begin en het einde van schooldag beperken.

Afsluiting van een schoolstraat

Wat is een schoolstraat?

In een schoolstraat wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag de straat voor een halfuur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen schoolgaande kinderen en hun ouders, die zich te voet of met de fiets verplaatsen, veilig de school bereiken en verlaten. Wie toch met de auto komt, kan zich iets verder reglementair parkeren en te voet naar de schoolpoort gaan.

Het afsluiten van een schoolstraat gebeurt met nadarhekken of slagbomen. Hierop is een verkeersbord C3 en een onderbord met de vermelding ‘schoolstraat’ voorzien. De straat blijft wel toegankelijk voor hulpdiensten en de reeds aanwezige auto’s (bv. van bewoners) mogen de straat uitrijden.

Waarom zijn er schoolstraten?

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort in een chaotische omgeving met veel auto’s, fietsers en voetganger. Deze verkeerschaos zorgt enerzijds voor een onveilige omgeving en veroorzaakt anderzijds heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Een schoolstraat biedt een oplossing voor deze verkeersdrukte. Door gemotoriseerd verkeer tijdelijk niet meer toe te laten wordt de schoolomgeving aangenamer, veiliger en gezonder.

Schoolstraat aanvragen

Scholen kunnen een schoolstraat aanvragen via dit formulier. Vervolgens onderzoekt de stad de mogelijkheid om een schoolstraat in te richten. Bij een positieve evaluatie voorziet de stad de nodige begeleiding en het materiaal om de schoolstraat uit te rollen. De school zal zich vervolgens moeten engageren voor het bemannen van de schoolstraat met gemachtigde opzichters of vrijwilligers. Elke nieuwe schoolstraat doorloopt eerst een proefperiode en wordt pas definitief na een positieve evaluatie.

Bestaande schoolstraten