Contacteer stad Antwerpen

Regelgeving brandpreventie

De brandweer geeft advies op basis van onderstaande thema’s.

Residentieel

Industrie & haven

Algemeen

Afwijkingen

Als je niet kan voldoen aan de geldende wetgeving of regelgeving, kan je een afwijking aanvragen bij de bevoegde instantie. De brandweer beslist niet zelf over een afwijkingsaanvraag. Hou er rekening mee dat je moet aantonen dat er een gelijkwaardig veiligheidsniveau is gerealiseerd zoals gevraagd door de regelgeving. Vaak zal je compenserende maatregelen moeten voorstellen.

Klik door voor gerichte info over:

Opgelet: als je een aanvraag tot omgevings- of uitbatingsvergunning wilt indienen, moet daarvoor een beslissing genomen zijn in de aanvraag tot afwijking. Deze beslissing moet je toevoegen aan de vergunningsaanvraag.

Als de beslissing over de afwijkingsaanvraag niet beschikbaar is bij ontvangst van de adviesvraag van de vergunningverlenende overheid, kan Brandweer Zone Antwerpen geen gunstig advies opmaken gezien het ontwerp niet voldoet aan de geldende regelgeving.

​Bekijk dit filmpje als je niet kunt voldoen aan de wetgeving.

Samenwerking

De brandweer deelt haar expertise met verschillende diensten en dochters van de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem (bv. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, enz.). Deze samenwerking beoogt afstemming tussen de bevoegde diensten en draagt bij tot een verhoging van de brandveiligheid.

Dit artikel is gedeeld door