Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Financiële hulp aanvragen

Heb je geen inkomen of een te laag inkomen? Dan kan je financiële hulp aanvragen.
Maak daarvoor een afspraak bij het sociaal centrum in je buurt.

Welke financiële hulp kan je aanvragen?

 • een voorschot op je uitkering
 • een leefloon of equivalent leefloon (dat hangt af van je verblijfsstatuut in België)
   

Een voorschot op je uitkering

Heb je recht op een uitkering (pensioen, werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming invaliditeit, ...)?
Is de uitbetaling bij die instantie (nog) niet in orde?
Dan kan je bij je sociaal centrum een voorschot op je uitkering aanvragen. 

Je moet bij je aanvraag een document ondertekenen.
Daarmee verklaar je dat je weet dat je een voorschot krijgt op je uitkering, dat je moet terugbetalen.
Zodra je dossier voor de uitkering in orde is, houden we het voorschot dat je kreeg ervan af.

 

Een leefloon of equivalent leefloon

Beide zaken vraag je op dezelfde manier aan en het bedrag is ook hetzelfde:

 • Ben je samenwonend?
  Dan krijg je maximaal 656,45 euro per maand.
   
 • Ben je alleenstaande?
  Dan krijg je maximaal 984,68 euro per maand.
   
 • Ben je samenwonend?
  En heb je minstens 1 kind ten laste dat jonger is dan 18 jaar (en niet gehuwd)?
  Dan krijg je maximaal 1330,74 euro per maand.
   

Voorwaarden leefloon of equivalent leefloon

 • Je hebt geen inkomen.
  Of je inkomen is lager dan (equivalent) leefloon (zie bedragen hierboven).
  We kijken ook naar het inkomen van je partner, inwonende ouders of kinderen.
   
  • Heb je een inkomen (loon, werkloosheidsvergoeding, pensioen,  onderhoudsgeld …)?

   Dat moet je eerst gebruiken.
   Is je inkomen toch lager dan (equivalent) leefloon?
   Dan kan je financiële hulp aanvragen.
    
  • Is de aanvraag van je inkomen nog niet in orde?

   Dan kan je tijdelijke financiële hulp (een voorschot) krijgen.
   Later betaalt je uitbetalingsinstelling dat bedrag aan ons terug.
    
  • Ook als student kan je leefloon aanvragen.

   Dezelfde voorwaarden gelden voor jou.
   Eerst moet je het inkomen dat er is (kindergeld, studiebeurs, onderhoudsgeld …) gebruiken. Of zoveel mogelijk werken als jobstudent.
   Soms moeten je ouders (een deel van) de hulp terugbetalen.
    
 • Je woont in Antwerpen. En je hebt de juiste papieren om in België te verblijven.
  Als student moet je ingeschreven zijn in het Antwerpse bevolkingsregister.
   
 • Je bent minstens 18 jaar.
  Of je bent jonger dan 18 jaar, maar je bent getrouwd, zwanger of je hebt kinderen.
   
 • Je wil werken.
  Of je kan niet werken door een medische of andere reden.

   

Hoe vraag je financiële hulp aan?

1. Stel je vraag online.

2. Lukt dat niet? Maak een afspraak bij een sociaal centrum in je buurt.

3. Kom naar je afspraak.

4. De maatschappelijk werker in het sociaal centrum:

 • bekijkt je situatie
 • zegt:
  • welke hulp je kan krijgen
  • wat je moet doen voor die hulp
 • maakt een contract met je
  (met daarin wat we van elkaar verwachten)
 • komt later ook langs bij je thuis
   

Neem dit mee naar je afspraak

 • identiteitskaart
 • huurcontract of bewijs van kadastraal inkomen bij eigendom
 • bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen
  (gas, elektriciteit, water, huishuur, mutualiteit, internet ...)
 • bewijzen van de inkomsten van alle gezinsleden
  (loon, kinderbijslag, onderhoudsgeld, werkloosheidsuitkering ...)
 • overzicht van het spaargeld van alle gezinsleden
 • overzicht van de schulden en de bedragen van de maandelijkse afbetalingen
 • bewijs van inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).
   

Krijg je de hulp?

Dat weet je binnen 30 dagen na je afspraak.
 

Meer info

Meer weten over de werking van de sociale centra? Vraag de brochure aan je maatschappelijk werker.