Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Antwerpen gaat CO2-uitstoot met 50-55 % verminderen

9 december 2020, 13 uur

Het Klimaatplan2030 bundelt alle maatregelen en projecten die Antwerpen moeten beschermen tegen de klimaatopwarming. Zo wil de stad tegen 2030 de CO2-uitstoot met 50-55 % verminderen tegenover 2005. In 2050 moet Antwerpen klimaatneutraal zijn.

Twee mensen zitten op de Scheldekaaien en kijken bij zonsondergang naar de haven.

Om de klimaatverandering te beperken en Antwerpen klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst, zijn de volgende 10 jaar nog heel wat ingrepen en inspanningen nodig. Met dit klimaatplan wil de stad haar inwoners en bezoekers ook beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, zoals wateroverlast, droogte, hitte en (grond)watertekort.
 

Een greep uit de maatregelen:

 • Extra infrastructuur voor fietsers en openbaar vervoer. Dit moet het aandeel wagens in het personenvervoer terugdringen tot onder de 50 %.
   
 • Een stadsbreed warmtenet gevoed met restwarmte uit de haven en groene warmte. Tienduizenden gezinnen hoeven zo geen fossiele brandstof meer te gebruiken voor hun verwarming. Tegen 2030 kan 1 op 10 Antwerpse gebouwen hierop aangesloten zijn.
   
 • De verdere uitbouw van het windpark in de haven. Bewoners kunnen hierin participeren. Tegen 2030 wordt evenveel stroom geproduceerd uit wind als alle gezinnen in Antwerpen aan elektriciteit verbruiken.
   
 • Een half miljoen zonnepanelen maakt van Antwerpse magazijnen een groene stroombron.
   
 • Een collectieve renovatiegolf van woningen, met focus op grote appartementsgebouwen van voor 1980.
   
 • Voertuigcategorieën als bussen, post- en pakjesdiensten en brommers mogen tegen 2025 geen CO2 meer uitstoten.
   

Antwerpen doet meer dan wat moet

De stad Antwerpen ondertekende in 2009 als een van de eerste Europese steden het Europese Burgemeestersconvenant. Ze engageerde zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 % te verminderen. De stad haalde deze doelstelling al in 2016. In 2017 ging Antwerpen nog een stap verder met het nieuwe Burgemeestersconvenant: Antwerpen zou tegen 2050 klimaatneutraal zijn en tegen 2030 minstens 40 % minder CO2 uitstoten.

Met zijn Klimaatplan2030 wil Antwerpen de uitstoot tegen 2030 nu verminderen met 50 tot 55 % tegenover 2005. Dit is tot 15 % meer dan wat Europa vooropstelt. Antwerpen spiegelt zich zo als eerste stad in Vlaanderen aan de European Green Deal.
 

Meer info

Kijk op www.antwerpenvoorklimaat.be voor het plan en de bijlagen.

Dit artikel is gedeeld door