Toelagereglement voor klimaatrobuuste ingrepen uitgevoerd in 2021 - 2022

Hier vind je het volledige toelagereglement dat van toepassing is als je op een perceel in Antwerpen aan de slag wil gaan met groen en water. Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26/10/2020.

Vraag hier je subsidie voor klimaatrobuuste maatregelen aan

Aanvragen

Bijlage 1. Dimensionering hemelwatertank bij huidig klimaat (voorwaarde voor basisingreep)

Tabel die aantoont welke dimensionering je regenwatertank moet hebben ten opzichte van je verbruik.

De dimensioneringstabel voor hemelwatertank geeft de aanbevolen inhoud aan op basis van de aangesloten dakoppervlakte én het beoogd hergebruik. Hoe werkt het?

  • Kies eerst bovenaan hoeveel vierkante meters dakoppervlakte u wenst aan te sluiten.
  • Kies dan uit de linkerkolom de gewenste afname (aantal liters water die u per dag wenst te hergebruiken) - zie hiervoor de extra hulptabel hieronder.

In het midden van de tabel kan u zo de ideale tankgrootte aflezen, aangeduid in liters.

Komt u in een leeg vak uit? Dit betekent dat de dakoppervlakte en het aangesloten hergebruik nog niet ideaal afgestemd zijn op elkaar (zie boxen overaanbod of tekort aan hemelwater).

Overzichtstabel die aantoont hoeveel water een gemiddeld gezin consumeert voor hergebruik in liter per dag.

Bijlage 2. Het bepalen van infiltratieoppervlakte in een infiltratievoorziening

Onder infiltratieoppervlakte wordt verstaan de som van de nuttige oppervlakken van de infiltratievoorziening. Met andere woorden de nuttige oppervlakte van de voorziening waarlangs het hemelwater in de bodem kan infiltreren. Hierbij maakt men een onderscheid tussen een bovengrondse infiltratievoorziening en een ondergrondse infiltratievoorziening.

Bovengrondse infiltratievoorziening

Voor het bepalen van de infiltratieoppervlakte wordt de volledige schuine oppervlakte van het bekken
(diepte meer dan 30 cm)(deel boven de grondwatertafel en onder de overloop) ingerekend.

Schematische tekening die het verschil laat zien in infiltratieoppervlakte tussen een infiltratiebekken boven en onder de grondwatertafel.

De aanleg van een infiltratiekom/infiltratieveld mag volledig vlak gebeuren en kan eenvoudig worden geïntegreerd in de groenaanplanting van het terrein. In deze gevallen kan de volledige oppervlakte van de infiltratiekom of infiltratieveld worden ingerekend. Voor de veiligheid is hierbij de aanleg van de komdiepte beperkt tot 30 cm.

Voorwaarden om de bodem toch mee te mogen nemen voor de berekening van het infiltratieoppervlak zijn:

  • voldoende lage grondwaterstand, het is te zeggen gemiddelde grondwaterstand minstens 30 cm onder de bodem van het infiltratiesysteem,
  • permanent begroeid, dus een niet te lange leeglooptijd (er wordt 72u aangenomen) anders sterft de begroeiing af, we veronderstellen dat de begroeiing de aanslibbing tegengaat door afbraak van het slib en opname door de planten.

Ook een regentuin is een infiltratievoorziening. De infiltratieoppervlakte en het buffervolume worden berekend zoals voor een bovengrondse infiltratievoorziening.

Ook een regenvijver (vijver die onderaan ondoorlatend gemaakt is, maar bovenaan nog ruimte voor is infiltratie via de wanden) kan een infiltratievoorziening zijn. Voor de berekening van het buffervolume en het infiltratieoppervlak telt enkel het gedeelte van de vijver mee gelegen boven de waterdichte afdichting onderaan (dus voor het infiltratieoppervlak enkel het gedeelte van de zijwanden gelegen boven de waterdichte afdichting).

Ondergrondse infiltratievoorziening

Indien men gebruik maakt van een infiltratie via infiltratiekratten of infiltratieputten wordt bij de bepaling van de infiltratieoppervlakte de oppervlakte van de bodem van de infiltratievoorziening niet bijgerekend omdat deze op termijn kan dichtslibben. De zijkanten zorgen nog steeds voor voldoende infiltratie.

Indien men gebruik maakt van infiltratiebuizen worden de 2 zijkwarten van de buis mee ingerekend als infiltratieoppervlak.

Schematische tekening die aanduidt hoeveel oppervlakte van een infiltratiebuis in rekening gebracht kan worden.

Bijlage 3. Dimensionering hemelwatertank bij toekomstig klimaat (voorwaarde voor waterbonus)

Tabel die aantoont welke dimensionering je regenwatertank moet hebben ten opzichte van je verbruik (optie toekomstig klimaat).

De dimensioneringstabel voor hemelwatertank geeft de aanbevolen inhoud aan op basis van de aangesloten dakoppervlakte én het beoogd hergebruik. Een grotere tank dan gedimensioneerd op toekomstig klimaat wordt niet aanbevolen.

Hoe werkt de tabel?

  • Kies eerst bovenaan hoeveel vierkante meters dakoppervlakte u wenst aan te sluiten.
  • Kies dan uit de linkerkolom de gewenste afname (aantal liters water die u per dag wenst te hergebruiken) - zie hiervoor de extra hulptabel hieronder.

In het midden van de tabel kan u zo de ideale tankgrootte aflezen, aangeduid in liters.

Komt u in een leeg vak uit? Dit betekent dat de dakoppervlakte en het aangesloten hergebruik nog niet ideaal afgestemd zijn op elkaar (zie boxen overaanbod of tekort aan hemelwater).

Overzichtstabel die aantoont hoeveel water een gemiddeld gezin consumeert voor hergebruik in liter per dag.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.