Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Aanleg warmtenet in Hoboken

15 maart 2021, 15 uur

Antwerpen klimaatneutraal tegen 2050. Aan deze doelstelling van het Antwerpse stadsbestuur wil Fluvius als netbeheerder van de Vlaamse warmtenetten een flinke steen bijdragen.

Sinds 1 maart werkt Fluvius aan fase 1 van deze werken aan de Cockerillplaats. Vanaf 9 maart start ook fase 2 waarbij men met een persing de buizen van het warmtenet onder de spoorweg duwt.

Alle fases zorgen voor ernstige verkeershinder op en rond het kruispunt van de Cockerillplaats en de Kapelstraat en in de Fodderiestraat.

Je verneemt er alles over in het luik 'Hinder' in dit artikel.

foto van de buizen van het warmtenet

Stad Antwerpen wil de CO2-uitstoot verlagen. In eerste instantie wil de stad de CO2-uitstoot met de helft verlagen in vergelijking met 2005. Het uiteindelijke doel is Antwerpen klimaatneutraal te krijgen tegen 2050. Een van de klimaatactiepunten is de aanleg van een stadsbreed warmtenet.

Folder Fluvius

Wat is een warmtenet? Waarom en waar wordt het warmtenet aangelegd? Al die informatie, en meer, vind je in de folder van Fluvius hieronder.

Fasering en timing

Het aanleggen van dit stuk warmtenet gebeurt in verschillende fasen:

 • Fase 1: gestuurde boring ter hoogte van Cockerillplaats
 • Fase 2: persing onder het spoor ter hoogte van de Fodderiestraat
 • Fase 3: aanleg in open sleuf tussen persing en Cockerillplaats
 • Fase 4: gestuurde boring ter hoogte van kruispunt Schroeilaan-Scheldelei
 • Fase 5: aanleg in open sleuf Schroeilaan
 • Fase 6: aanleg in open sleuf tussen persing en gestuurde boring kruispunt Schroeilaan-Scheldelei

Voor deze verschillende fasen rekent de aannemer 10 maanden, nl. van maart 2021 tot begin 2022.

Meer details over deze fasering en timing vind je in de folder van Fluvius die als bijlage bij dit artikel wordt gevoegd. 

Hinder

In de fase1 (vanaf 1 maart) is er ernstige verkeershinder om en rond het kruispunt Kapelstraat/Cockerillplaats.

 • - de Jozef Leemanslaan wordt tussen de Kapelstraat en de Vinkeveldenstraat enkelrichting en dit in de richting naar de Kapelstraat;
 • - de Cockerillplaats wordt enkelrichting en dit in de richting naar de Louisalei. Dit betekent dat de Louisalei, komend van het centrum doodlopend wordt;
 • - de Hertoglei, komende van de Louisalei wordt doodlopend. Evenmin kan u vanuit de Karel du Boislaan via de spoorwegovergang de Hertoglei inrijden;
 • - het fietspad tussen de Kapelstraat en de Hertoglei, wordt onderbroken. Fietsers moeten omrijden via de Lumbeeckstraat;
 • - ook buslijnen 13, 14, 140 en 141 worden omgeleid. Meer hierover vindt u op de site van De Lijn;

Er zijn in fase 1 twee momenten dat de Cockerillplaats moet worden afgesloten voor alle verkeer. Hiervoor kunnen we op voorhand geen exacte timing geven. De buizen moeten immers onmiddellijk na het boren van een gang onder de Kapelstraat door die gang getrokken worden. Het risico op inzakken van de geboorde gang is anders te groot. Voor dat werk moeten er drie kranen de buizen in de juiste hellingsgraad houden. En die kranen kunnen nergens anders staan dan op de Cockerillplaats.

Dat men niet onmiddellijk kan inschatten wanneer het gat geboord is, komt omdat de aannemer niet exact weet wat hij op zijn weg gaat tegenkomen, bv. oude funderingen die zijn blijven zitten, nutsleidingen die niet correct op het plan staan,…

Let wel het onder de Kapelstraat doortrekken van de buizen neemt slechts een dag in beslag. Alle andere dagen blijft de omleiding zoals hierboven geschetst. 

In fase 2 is er bijkomende verkeershinder in de Fodderiestraat, waar een parkeerverbod komt.Ook een stukje van de rijweg in de Harold Rosherstraat wordt ingenomen. Daar geldt alternerend verkeer met een voorrangsregeling.

Circulatieplan

Een circulatieplan rond de werken vind je hieronder als bijlage.

Je vindt er ook het signalisatieplan voor fase 1 én fase 2 waar u kan zien waar de werfzone zich precies bevindt en waar de omleidingssignalisatie staat. Maar hou er dus rekening mee dat er een dag is dat de Cockerillplaats voor alle verkeer afgesloten wordt.

Via deze pagina zullen we stelselmatig blijven berichten over verkeershinder en omleidingen. Een en ander zal ook steeds worden aangekondigd in onze e-nieuwsbrief "Hobokense Werfgazet". U kan zich op de nieuwsbrief abonneren door op deze zin te klikken.  

Meer informatie

Voor meer info kan je ook steeds terecht bij ‘Communicatie en Participatie Hoboken’ op het nummer 03/338.30.16 of via mail wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be

 

Dit artikel is gedeeld door