Contacteer stad Antwerpen

Groenbouwers: groenslinger

Jouw overburen vinden het net als jij een geweldig idee om in een groenere straat te wonen? Misschien voldoet jullie woning en straat wel aan de voorwaarden voor het plaatsen van een groenslinger? Dan helpt Groenbouwers je hier graag bij.

Fietser rijdt voorbij een rijhuis met een groenslinger aan bevestigd.

Een groenslinger is een klimplant die, aan de hand van een groeidraad, tegen je voorgevel groeit. Op een hoogte van meer dan 5 meter wordt er dan een horizontale draad gespannen naar de voorgevel van je overbuur, waar ook een klimplant de kans krijgt omhoog te schieten.

Na verloop van tijd zullen de twee klimplanten elkaar treffen op de horizontale draad.
 

Groenslinger tussen twee gevels.


Hoe ondersteunen we jou?​

Het district Wilrijk ondersteunt de aanleg van een groenslinger in de vorm van:

*het bedrijf zorgt voor het weghalen van de stoeptegels, plaatsing van boordsteen, afvoeren van verwijderde grond, vullen van het plantgat met teelaarde. Jij houdt de verwijderde tegels bij.
 

Belangrijkste voorwaarden

De voorwaarden voor groenslingers zijn gebaseerd op de politiecodex:
kijk op www.plantwerpen.be voor de recente wetgeving en tips rond geveltuinen en groenslingers. 

 • Meet zeker na of het voetpad voldoende breed is voor een geveltuin met groenslinger: www.antwerpen.be/geveltuinregels.
 • Je houdt de verwijderde stoeptegels bij.
 • De eigenaars van beide panden tekenen een schriftelijke overeenkomst met het district Wilrijk en geven daarbij toestemming om de kabel aan de voorgevel van hun pand te bevestigen.
 • De maximale lengte voor de bekabeling van de groenslinger van gevel tot gevel is tussen de 12 en 15 meter.

Lees ook aandachtig het volledige reglement onderaan deze pagina. 
 

Detail van de kabel van de groenslinger.


Aandachtspunten bij plaatsing

Zijn er nutsvoorzieningen waar het plantvak en klimhulp moet komen? Heeft je gevel een speciale afwerking? Kijk snel op de lijst hieronder om te weten welke uitzonderingen of regels de installateur naleeft bij het verankeren van de klimhulp in zo'n geval.

 • Gas is aangegeven op de gevel door een rond, geel plaatje. Hier loopt een gasleiding waarvan de installateur zowel links als rechts minimum 60 centimeter weg blijft.
 • Watervoorziening voor de brandweer is aangegeven door een rood omlijnd plaatje. en duidt een waterleiding op hoge druk aan. Ook hier blijft de installateur minimum 60 centimeter aan weerskanten van weg.
 • Ook rond putdeksels maakt de installateur geen plantvakken. Hier lopen water- of gasleidingen, maar misschien ook riolering. Hij houdt steeds 1 meter afstand van putdeksels.
 • Klimhulp in de buurt van leidingen en regenafvoer op de gevel probeert de installateur steeds te vermijden. Hij blijft ook minimaal 60 centimeter weg van straatnaamborden.
 • Op arduin plaatst de installateur liever geen ankers. Als de arduin tot op maximaal 1 meter hoog komt, kan hij hierboven vertrekken met de klimhulp of kan hij met een grondanker werken. Sta je er echt op als we er toch een anker voorzien? Dan vraagt de installateur je om een papier te ondertekenen waarop aangegeven is dat je de klimhulp op eigen risico in de arduin laat verankeren. Voor het vrezen van dit gat is er ook een meerkost van €50.
 • Voor het plaatsen van muurankers blijft de installateur minimaal 30 centimeter weg van het einde van de bakstenen (hoek van een muur, raamkader,...).
 • Heb je externe gevelisolatie? De installateur kan dit overbruggen tot een dikte van 14 centimeter. De ondergrond zal wel bepalen wat er mogelijk is om te plaatsen en met welke materialen hij werkt.
 • Zijn de voegen en bakstenen en/of pleisterwerk in slechte staat? De installateur vraagt je dan om een papier te ondertekenen waarop je aangeeft dat je de klimhulp op eigen risico laat verankeren.
   
gasaanduiding op gevel
leiding brandweer
voorgevel in arduin


Welke planten voor mijn groenslinger?

Het district biedt je bij de aanleg van een groenslinger een gratis klimplant aan. Een goede plantenkeuze is belangrijk. Kijk daarom in de plantenlijst en maak een keuze. 
 

Hoe aanvragen?

Vraag je groenslinger aan via onderstaande link. Team Groenbouwers stuurt je nog een bevestiging na het verwerken van je aanvraag. Je gratis plantjes haal je op in de Stadsserre (Neerlandweg 1, Wilrijk) op zaterdag 19 oktober 2024, tussen 9u00 en 12u00.

Inschrijven kan tot en met 29 september 2024.


Meer info

Lees meer