Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Verminderd tarief voor kinderopvang aanvragen

Er zijn 2 opties: een verminderd tarief op basis van je inkomen of een korting op een vaste prijs.

 

Optie 1: verminderd tarief op basis van je inkomen

Kind en Gezin berekent het bedrag op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. 

Je hebt recht op vermindering als je:

 • leefloon ontvangt of financiële steun gelijkwaardig aan het leefloon (equivalent leefloon)
 • het tarief dat Kind en Gezin berekende onmogelijk kan betalen
 • in een erg onzekere financiële situatie dreigt te komen door het bedrag van kinderopvang
 • Je hebt recht op vermindering en contacteert Kind en Gezin als je inkomen tijdens minstens drie maanden met minstens 20 % daalde.
   

Hoeveel betaal je dan

Heb je recht op een vermindering? Dan betaal je de helft van het tarief van Kind en Gezin.
In uitzonderlijke gevallen betaal je het minimumtarief. Daarop heb je recht als je:

 • een (equivalent) leefloon ontvangt en/of een collectieve schuldenregeling hebt
 • een bijzonder laag inkomen en zeer onzekere financiële situatie hebt

Het tarief of het minimumtarief zijn een jaar geldig.

 

Optie 2: korting op opvang met een vaste prijs

Bij opvang met een vaste prijs, krijg je korting op de prijs voor het kinderdagverblijf. 

Hoeveel

Het bedrag hangt af van je inkomen. Het sociaal centrum onderzoekt of je recht hebt op een verminderd tarief.

Opgelet! Niet elk opvanginitiatief met een vaste prijs is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage.

 

Sociaal onderzoek

Het sociaal centrum voert in beide gevallen een financieel onderzoek uit om je situatie in te schatten.

We verwachten dat jij en je partner voldoende inspanningen leveren om te werken, een opleiding te volgen of een andere zinvolle activiteit te doen. Jullie inspanningen zijn beslissend bij het onderzoek.

Stellen we vast dat je onvoldoende inspanningen levert? Of dat je toch voldoende middelen hebt om je kinderopvang te betalen? Dan heb je geen recht op een vermindering.

 

Hoe vraag je verminderd tarief of korting op kinderopvang aan?

 1. Vraag een attest dat je leefloon ontvangt hier digitaal aan
 2. Je maakt een afspraak bij het sociaal centrum bij je in de buurt.
 3. Dat attest bezorg je na je afspraak bij het sociaal centrum aan Kind en Gezin.  

 

Je hebt de volgende zaken nodig om een attest dat je leefloon ontvangt in orde te brengen.

Hou dit dus klaar voor bij de digitale aanvraag, of neem deze documenten mee naar je afspraak.

Zonder deze documenten kan je geen aanvraag doen.

 • je identiteitskaart of verblijfsdocument
 • het attest inkomenstarief van Kind en Gezin
 • inkomstenbewijzen: loonbrieven van de laatste 3 maanden
  • of bewijs werkloosheidsuitkering
  • of bewijs van ziekte-uitkering
 • bewijzen van uitgaven: huur, energiekosten, leningen, schulden.
 • attest van activering: inschrijvingsbewijs inburgeringstraject, opleiding VDAB …