Zilveren Linten: een actieplan voor gebruiksvriendelijke wandelroutes voor senioren

District Antwerpen wil trajecten in het openbaar domein ontwikkelen met een verhoogde gebruiksvriendelijkheid voor oudere voetgangers. Deze trajecten (oftewel Zilveren Linten) zijn korte, veilige routes die optimaal aangepast zijn aan de verplaatsingen van senioren. Infopunt Publieke Ruimte 5(Voetgangersbeweging vzw) leverde hiervoor een voorstudie op met concrete aanbevelingen. Op 20 september 2021 keurde de districtsraad het actieplan goed.

Oudere man wandelt man door stadscentrum Antwerpen met zijn hond

Actieplan focust op Universiteitsbuurt en omgeving den Bell

In het actieplan staan acties op korte, middellange en lange termijn. Het gaat dan zowel over beperkte aanpassingen in de publieke ruimte ‘quick wins’, als over specifieke ingrepen bij geplande herinrichtingen.

Zilveren linten gaat verder dan enkel ingrepen op het openbaar domein: ook sensibilisering, participatie en co-creatie vormen een deel van het plan.

Acties in de Universiteitsbuurt:

  • lokale sensibiliseringsactie om bewoners, ook studenten, aan te zetten om fietsen en vuilbakken correct te stallen
  • straten, die niet zijn opgenomen in heraanleg, screenen op oneffenheden tijdens een knelpuntenwandeling met sleutelfiguren. Deze meldingen worden snel ingeseind en opgelost
  • bankenplan met focus op de Ossenmarkt, Frans Halsplein en Stadswaag. In de andere verbindingsstraten zijn de voetpaden vaak te smal voor zitbanken. Dit bankenplan brengt bestaande banken in kaart en duidt aan waar extra banken nodig zijn. Voor de opmaak van dit plan wordt er een wandeling gemaakt, samen met sleutelfiguren, om de exacte locatie te bepalen
  • creëren van een herkenbare vrije doorgang op de Ossenmarkt, langs de drempelvrije west- en zuidkant. De bolders (paaltjes), vuilnisbakken, glascontainers, info- en reclameborden en bloembakken worden uitgedund en de locatie van de talrijke fietsstallingen herbekeken
  • werken aan een goede oversteekbaarheid op kruispunten met tramsporen.

Acties omgeving den Bell:

  • district Antwerpen stelt een bankenplan op. Er werden op heel wat plaatsen al nieuwe banken geplaatst. Door een aantal banken toe te voegen, ontstaat een mooi netwerk
  • een aantal voetpaduitstulpingen seniorenvriendelijk inrichten
  • De Halvemaanstraat heeft veel potentieel om een gezellig pleintje te zijn voor bewoners van het dienstencentrum en passanten. District  Antwerpen onderzoekt of er extra zitbanken gezet kunnen worden
  • meer kunstintegratie in de publieke ruimte op het Zilveren lint. Bestaande kunst en street art wordt in de kijker gezet en vormen een rode draad.

De seniorenraad van district Antwerpen werkte mee aan deze voorstudie. 

Dit artikel is gedeeld door

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.