Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit aanvragen

Sommige personen kunnen een voordelig sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas krijgen.
Het tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde. Lees voor wie het is en hoe je het aanvraagt.

Wat is een sociaal tarief ?

Sommige personen kunnen een voordelig sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas krijgen.

Het tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde.
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) berekent de prijs 4 keer per jaar.

Krijg je het sociaal tarief?
Dan betaal je geen huurgeld voor je elektriciteits- en/of aardgasmeter.

 • Voor elektriciteit hangt het tarief af van je soort teller:
  • dagteller (enkelvoudig)
  • dag- en nachtteller (tweevoudig)
  • alleen nachtteller
    
 • Voor aardgas is er maar 1 sociaal tarief.
   

Is het sociaal tarief het voordeligste tarief?

Ja. Het is het voordeligste tarief op de markt en bij alle energieleveranciers gelijk.
 

Voor wie is het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

Je kan het alleen krijgen als jij (of iemand die bij je woont) 1 van deze inkomsten hebt:

 • financiële hulp via een sociaal centrum in Antwerpen:
   
  • leefloon
  • equivalent leefloon:
   • je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
   • je verblijft voor onbeperkte tijd in ons land
     
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten door een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van minstens 65 %
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten
 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (categorie II, III of IV)
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • een verhoogde tegemoetkoming tussen 1 februari 2021 en 31 december 2021
   
 • een voorschot op 1 van die inkomsten (zie boven) via een sociaal centrum in Antwerpen
   

Hoe vraag je het sociaal tarief aan?

Krijg je één van die uitkeringen en huur je privé? 
Dan krijg je automatisch het sociaal tarief. Daar hoef je niets voor te doen.

Past je energieleverancier het niet automatisch toe?
OF
Huur je een sociale woning?