Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Help het gezin van je klant om de juiste hulp te vinden

Ben je bezorgd over een zwangere vrouw of een gezin? Vang je een hulpvraag op van een kind, jongere of gezin? Of merk je dat de aanwezige hulp vastloopt, niet volstaat of meer coördinatie vraagt? Meld het gezin aan bij 1 gezin, 1 plan.

Wat is 1 gezin, 1 plan?

1 gezin, 1 plan is een netwerk van partners uit de gezins- en jeugdhulp die samenwerken om gezinnen snellere en efficiëntere hulp te bieden. De hulpverlening is op maat en beperkt in de tijd. De regie ligt zoveel mogelijk bij het gezin zelf.

Lees meer over 1 gezin, 1 plan

Hulpverlening van 1 gezin, 1 plan

 1. Vraag eerst het gezin of je hun zorgen mag delen.
 2. Meld het gezin aan bij het wijkcontactpunt in de buurt van de woonplaats van het gezin. 
 3. Een medewerker contacteert je om de vraag duidelijk te krijgen.
 4. Binnen de maand volgt een gesprek met het gezin.
 5. Er wordt een gezinsplan opgemaakt samen met het gezin en het netwerk.
 6. Een begeleider volgt het gezin op.
Schematisch overzicht van het verloop van een aanmelding bij 1 gezin, 1 plan.

Blijf je betrokken na aanmelding?

1 gezin, 1 plan bekijkt samen met jou wat mogelijk is naar opvolging van het gezin toe. Idealiter blijf je als aanmelder betrokken bij het gezin.

Meld een gezin aan

Contacteer het wijkcontactpunt in de buurt van de woonplaats van het gezin.

Wijkcontactpunt Antwerpen 2060

Wijkcontactpunt Antwerpen-Centrum (postcode 2000 en 2018) en Linkeroever

Wijkcontactpunt Berchem en Borgerhout

Wijkcontactpunt Deurne en Wommelgem

Wijkcontactpunt Zuidrand (Hoboken, Kiel, Wilrijk) 

 • tel. 03 376 19 03 | zuidrand@1g1p.antwerpen.be
 • maandag (9-12 uur), dinsdag (13-16 uur), donderdag (16-19 uur) en vrijdag (9-12 uur)

Wijkcontactpunt Merksem en Schoten 

Wijkcontactpunt Noordrand (Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Luchtbal en Stabroek)

 • tel. 03 376 19 06 | noordrand@1g1p.antwerpen.be
 • maandag (9.30-12.30 uur), dinsdag (13-16 uur), donderdag (16-19 uur) en vrijdag (9.30-12.30 uur)

Aanbod voor hulpverleners

1 gezin, 1 plan:

 • ondersteunt mee het gezin, zodat je er niet alleen voor staat
 • geeft je tips en coaching om:
  • het gesprek aan te gaan met het gezin
  • signalen van het gezin in te schatten
  • de hulpvraag samen met het gezin te formuleren
  • het gezin aan te melden bij het wijkcontactpunt
 • kan gericht gespecialiseerde (jeugd)hulp inschakelen
 • kan een eerstelijnspsycholoog inschakelen (zonder wachttijden of complexe aanvraagflows) om milde tot matige klachten te detecteren en behandelen en te vermijden dat ze erger of chronisch worden of zich verankeren in de persoonlijkheid van het kind
 • organiseert netwerkoverleg voor het gezin en bouwt een netwerk rond het gezin op, waarin jij als aanmelder een rol kan blijven opnemen
 • houdt mee het overzicht over hulpvragen en netwerkpartners
 • verwijst je gericht door of reikt je de nodige expertise aan, als de hulpvraag een andere oplossing nodig heeft