Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Help het gezin van je klant om de juiste hulp te vinden

Ben je bezorgd over een zwangere vrouw of een gezin? Vang je een hulpvraag op van een kind, jongere of gezin? Of merk je dat de aanwezige hulp vastloopt, niet volstaat of meer coördinatie vraagt? Lees dan hier wat 1 Gezin, 1 Plan kan betekenen.

Wat is 1 Gezin, 1 Plan?

1 Gezin, 1 Plan is een netwerk van partners uit de gezins- en jeugdhulp die samenwerken om gezinnen snellere en efficiëntere hulp te bieden.

De hulpverlening is op maat en beperkt in de tijd. De regie ligt zoveel mogelijk bij het gezin zelf.
 

Hoe verloopt de hulpverlening?

 1. Vraag eerst het gezin of je hun zorgen mag delen
 2. Meld het gezin aan of wel digitaal ofwel bij het wijkcontactpunt in de buurt van de woonplaats van het gezin 
 3. Een medewerker contacteert je om de vraag duidelijk te krijgen.
 4. Binnen de maand volgt een gesprek met het gezin.
 5. Er wordt een gezinsplan opgemaakt samen met het gezin en het netwerk.
 6. Een begeleider volgt het gezin op.

Meld een gezin

Start

Of contacteer het wijkcontactpunt in de buurt van de woon- of verblijfplaats van het gezin. 
 

Hoe helpt 1 Gezin, 1 Plan jou als hulpverlener?

1 Gezin, 1 Plan:

 • ondersteunt mee het gezin, zodat je er niet meer alleen voor staat
 • geeft je tips en coaching om:
  • het gesprek aan te gaan met het gezin
  • signalen van het gezin in te schatten
  • de hulpvraag samen met het gezin te formuleren
  • het gezin aan te melden bij het wijkcontactpunt
 • kan gericht gespecialiseerde (jeugd)hulp inschakelen
 • kan een eerstelijnspsycholoog inschakelen (zonder wachttijden of complexe aanvraagflows) om milde tot matige klachten te detecteren en behandelen en te vermijden dat ze erger of chronisch worden of zich verankeren in de persoonlijkheid van het kind
 • organiseert netwerkoverleg voor het gezin en bouwt een netwerk rond het gezin op, waarin jij als aanmelder een rol kan blijven opnemen
 • houdt mee het overzicht over hulpvragen en netwerkpartners
 • verwijst je gericht door of reikt je de nodige expertise aan, als de hulpvraag een andere oplossing nodig heeft
   

Hoe snel krijgt het gezin hulp?

Binnen de maand na de aanmelding neemt een hulpverlener van 1 Gezin, 1 Plan contact op met het gezin. Zo kan de stress in het gezin beginnen dalen.
 

Blijf je betrokken na aanmelding?

1 Gezin, 1 Plan bekijkt samen met jou wat mogelijk is naar opvolging van het gezin toe. Idealiter blijf je als aanmelder betrokken bij het gezin.
 

Flowchart van zorgsignaal tot opvolging

Schematisch overzicht van het verloop van een aanmelding