Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

1 gezin, 1 plan

1 gezin, 1 plan biedt gratis zorg aan kinderen en gezinnen met een hulpvraag. Hulpverleners zoeken samen met het gezin naar de juiste ondersteuning om hun gezinsleven en ontwikkelingskansen te verbeteren.

Een illustratie van een gezin dat onder een paraplu schuilt voor de regen.

Hulp van 1 gezin, 1 plan

1 gezin, 1 plan is een netwerk van partners uit de gezins- en jeugdhulp. Ze bekijken samen met het gezin waar het moeilijk gaat en waar het gezin ondersteuning nodig heeft. Dat kan gaan over onder andere:

 • opvoeding en onderwijs
 • mentale en fysieke gezondheid
 • wonen en huisvesting
 • administratie en financiën

Samen met het gezin

Het gezin:

 • denkt mee na over wat goed en minder goed loopt
 • denkt mee na over mogelijke oplossingen
 • beslist mee over de begeleiding en krijgt ondersteuning in de buurt
 • werkt mee een gezinsplan uit.

Iedereen die kan helpen, mag meewerken aan het gezinsplan: het netwerk van het gezin, de aanmelder en professionele hulpverleners.

Soms organiseert 1 gezin, 1 plan een netwerktafel om concrete afspraken te maken met alle betrokkenen. Waar nodig kan een psycholoog meehelpen, om psychische problemen kortstondig te begeleiden.

Krijgt het gezin al hulp? Geen probleem, ook dan kan 1 gezin, 1 plan helpen.

Wie kan hulp vragen?

Iedereen kan hulp vragen: familie, vrienden, leerkrachten, zorgverleners, buren en uiteraard de gezinnen zelf.

Voor wie is het?

Gezinnen of alleenstaande ouders met 1 of meer inwonende kinderen van 0 tot 25 jaar die:

 • een hulpvraag hebben
 • nood hebben aan een ondersteunend netwerk
 • op zoek zijn naar:
  • snel inzetbare hulp om terug verder te kunnen
  • tussentijdse hulp in afwachting van een hulpverleningstraject
 • wonen of verblijven in de stad Antwerpen, Schoten, Stabroek of Wommelgem
 • instemmen met hulp (minimaal 1 ouder)

Ook kinderen en jongeren met psychische vragen kunnen terecht bij 1 gezin, 1 plan.

Hoe verloopt de hulpverlening?

 1. Het gezin meldt zichzelf of een derde meldt het gezin aan bij het wijkcontactpunt in de buurt van de woonplaats van het gezin.
 2. Binnen de maand volgt een gesprek met het gezin.
 3. Er wordt een gezinsplan opgemaakt samen met het gezin en het netwerk.
 4. Een begeleider volgt het gezin op.

Werk mee

Word zorgambassadeur in je buurt

Een zorgambassadeur vangt vanuit zijn job, vrijwilligerswerk of maatschappelijke positie hulpnoden van kinderen, jongeren en gezinnen op. Wil je zorgambassadeur worden in je buurt? Schrijf in.

Werkt jouw organisatie in de jeugd- of gezinshulp? En wil je meewerken?

Contacteer info@1g1p.antwerpen.be.

Dit artikel is gedeeld door