Contacteer stad Antwerpen

Grasplan zorgt voor gewild gras

Met het nieuwe grasplan legt de stad de nadruk op het ecologische beheer van de graslanden. Daar waar het kan en wenselijk is wordt het aantal maaibeurten van de graslanden in de stad beperkt.

In dit ‘gewild gras’ krijgen kruidachtige planten alle kansen. Dit zorgt voor meer ruimte voor insecten, die op hun beurt meer vogels aantrekken.

Niet elk grasland is geschikt voor extensief maaibeheer, maar op steeds meer plaatsen waar de groendienst van de stad Antwerpen het beheer verzorgt zal ‘gewild gras’ de norm zijn.

Het grasplan maakt een onderscheid tussen de verschillende functies van het grasland en past het maaibeheer daaraan aan. Sportvelden of hondenloopzones worden op een andere manier beheerd dan gras in een park of een berm.  Het plan geeft een toelichting bij die verschillende grastypes en de vormen van graslandbeheer. 

 

 

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door