Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Antwerpen kleurt groener met toekomstbomen en gewild gras

7 april 2021, 16 uur

Een nieuw bomenplan en grasplan doen het groenvolume in de stad toenemen. Er komt meer ruimte voor bomen met een lange levensloop: de toekomstbomen. Bij de grasvelden ligt de focus op ecologisch beheer met minder maaibeurten. Zo ontstaat gewild gras.

Een grasveld met enkele bomen. op de voorgrond een infobord met daarop 'NATUURPUNTLABEL VOOR TOEKOMSTBOMEN'.

Bomen in de stad bieden heel wat voordelen. Ze filteren fijn stof en verbeteren de luchtkwaliteit door broeikasgassen op te slaan en zuurstof te produceren. Daarnaast zorgen bomen in de zomer voor verkoeling en schaduw en temperen ze de omgevingsgeluiden. Een gezonde mix van bomen verhoogt ook de biodiversiteit en biedt een betere leefomgeving voor insecten en dieren.

Bomenplan

Met het bomenplan heeft de stad een leidraad om de bomen op het openbaar domein duurzaam te beheren. Daarbij schenkt de stad niet enkel aandacht aan de ruimte voor de bomen boven de grond, maar ook aan de nodige ondergrondse wortelruimte. Die is bepalend voor de conditie van de bomen. Als bomen voldoende ruimte krijgen boven en onder de grond kunnen ze uitgroeien tot toekomstbomen, die tot 120 jaar oud worden. De stad telt nu ruim 500 toekomstbomen, maar wil dat aantal stelselmatig laten groeien. Dat gebeurt door nieuwe bomen te planten en bestaande bomen op te waarderen.

De toekomstbomen in de stad vind je op het stadsplan.

Grasplan

Met het nieuwe grasplan legt de stad de nadruk op het ecologische beheer van de graslanden. Niet elk stuk gras is hiervoor geschikt, maar waar het kan en wenselijk is, wordt het aantal maaibeurten beperkt. In dit ‘gewild gras’ krijgen kruidachtige planten meer kansen. Dit zorgt voor meer ruimte voor insecten, die op hun beurt meer vogels aantrekken.

Het grasplan maakt telkens een onderscheid tussen de verschillende grastypes en de functie van het grasland. Een sportveld of hondenloopzone wordt anders beheerd dan het gras in een park of een berm.

Meer info

Kijk op antwerpen.be/parken-en-natuur voor alle parken en natuurgebieden in Antwerpen.

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
66300+