Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Overlegstructuur jeugdpartners

Er werd een basisstructuur uitgewerkt voor overleg tussen en met de Antwerpse professionele  jeugdpartners, de stedelijke jeugddienst en de schepen van jeugd. Hier kan elke jeugdpartner aan deelnemen. 

Deze overlegstructuren hebben volgende doelen: 

 • de verdere ontwikkeling en professionalisering van een sterk Antwerps jeugd(werk)landschap;
 • afstemming van aanbod, uitwisseling van expertise en ervaring tussen de jeugdorganisaties;
 • uitwisseling van informatie, expertise en inspiratie tussen de stedelijke jeugddienst en de jeugdorganisaties;
 • visieontwikkeling en strategische doelbepaling voor het Antwerps jeugdwerk;
 • signalering, beleidsontwikkeling en georganiseerde dialoog op  het vlak van jeugdbeleid.

Verdeling van de overlegstructuur

 • alle professionele partners worden opgenomen in de overlegstructuur en zijn dus verzekerd van deelname;
 • partners mogen (op eigen vraag) bij meerdere thema’s deelnemen, aangezien soms verschillende thema’s voor hen relevant zijn en zij verschillende expertmedewerkers kunnen afvaardigen;
 • de samenstelling van de deelnemende organisaties kan nog variëren

Algemene kenmerken van de overlegmomenten

 • Voorbereiding en voorzitter: stedelijke jeugddienst.
 • Frequentie: minstens tweemaal per jaar (concrete afspraken per overleg).
 • Verslagneming: enkel voor deelnemers en teamcoördinator professioneel jeugdwerk.
 • Locatie: te bepalen door voorzitter.

Engagementen jeugddienst

De stedelijke jeugddienst engageert zich om:

 • elk overleg voor te bereiden en te modereren;
 • toe te zien op een goede verslaggeving;
 • de dialoog tussen de deelnemers te versterken;
 • inhoudelijke input voor het overleg te voorzien;
 • het naleven van gemaakte afspraken te bewaken;
 • de contacten tussen het overleg en kabinet jeugd te verzorgen;
 • de bijeenkomsten met deelname van de schepen van jeugd samen met de deelnemende partners voor te bereiden.

De schepen voor jeugd wordt uitgenodigd om:

 • minstens één keer per jaar aan elk overleg deel te nemen;
 • in dialoog te gaan met de jeugdpartners;
 • beleidskeuzes toe te lichten.

Groepen overlegstructuur: 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende groepen en de trekkers: