Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Ombudsvrouw Karla Blomme stelt jaarverslag 2020 voor

20 april 2021, 18 uur

Ombudsvrouw Karla Blomme en haar team behandelen klachten over de stedelijke dienstverlening. Maandag 19 april stelde ze het jaarverslag van 2020 voor. Hierin lees je alle behandelde klachten. We geven je alvast enkele interessante cijfers.

Ombudsvrouw Karla Blomme staat op het De Coninckplein en kijkt in de camera.
  • 30 jaar. Zolang bestaat de ombudsienst al in stad Antwerpen. Antwerpen was de eerste lokale overheid met een ombudsdienst.
  • 0 euro. Bij de ombudsdienst kan je gratis terecht met je klacht. 
  • 1468. Zoveel klachten ontving de ombudsvrouw in 2020 over de werking van de stedelijke diensten, de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen, Zorgbedrijf Antwerpen, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Brandweer Zone Antwerpen en Politiezone Antwerpen.
  • 923 van die klachten nam de ombudsvrouw op als dossier.
  • 73 dossiers gingen over producten van de stadsloketten. Met elk 63 dossiers staan afvalophaling en GAS-boetes & parkeren op een gedeelde 2e plaats.

De gegronde klachten werden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Elke voorgelegde klacht werd afgesloten met een aanbeveling van de ombudsvrouw om het probleem in de toekomst te kunnen vermijden.
 

Meer info

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
63700+