Contacteer stad Antwerpen

Heraanleg Rustoordstraat

District Merksem legt in samenwerking met water-link en Aquafin de Rustoordstraat opnieuw aan.  Bewoners van de straat kennen hun straat het beste en gaven hun wensen en ideeën voor de nieuwe straat via een digitale bevraging. Het concept werd daarna aan de bewoners voorgesteld en besproken. Met behulp van deze input werd een definitief ontwerp opgemaakt voor de straat. De werken starten vanaf 12 februari 2024.

Rustoordstraat

De riolering in de Rustoordstraat is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. Een nieuwe straat biedt ook kansen om te ontharden, vergroenen en verblauwen, via infiltratie of insijpeling van het regenwater. District Merksem voert deze werken samen uit met Aquafin in 2024. Voor de heraanleg werden in najaar 2023 nog nutswerken uitgevoerd in de straat.

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf, waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken zijn. Met de input van de bewoners maken de ontwerpers een concept voor de straat dat opnieuw met de bewoners besproken wordt. Daarna maken de ontwerpers een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

Start werken - infoavond 29 januari 2024

De start van de werken is gepland op 12 februari 2024. De bewoners worden uitgenodigd op een infomoment op maandag 29 januari 2024 om 18u in bibliotheek Park. 

De werken hebben als doel de de bestaande riolering in Rustoordstraat te vervangen door een afzonderlijke riolering voor afvalwater en een afvoerleiding voor regenwater. Ook de bovenbouw wordt volledig vernieuwd en ingericht als woonerf.

Volgens de huidige planning beginnen de werken op 12 februari 2024 en zullen ze ongeveer 3 maanden duren. Na deze periode blijft de straat nog 6 weken afgesloten. Dit is nodig om het gras tussen de grasbetontegels en in de parkeerstroken voldoende te laten groeien voor ingebruikname.

Informatie over de werken

Waarom deze werken? 

Het regenwater afkomstig van de daken zal lokaal infiltreren, omdat de regenwaterleiding uit poreus materiaal zal bestaan. Ook de bovenbouw wordt volledig vernieuwd en ingericht als woonerf met aandacht voor ontharden, infiltratie en meer groen. De straat wordt aangelegd in betonstraatstenen en grasbetontegels, en watert af richting de groenzones. De centrale groenzones zijn voorzien van een verlaging (wadi), zodat regenwater ruimte en tijd krijgt om te infiltreren. In iedere groenzone is een overloopkolk voorzien richting de regenwaterleiding, zodat het water wel weg kan bij hevige regenval. De nieuwe, haakse parkeervakken bestaan uit kasseien met grasvoeg. In het plantseizoen van het najaar 2024 – voorjaar 2025 worden vijf nieuwe bomen en bloemrijke beplanting aangeplant.

Samen met deze werken wordt de toegang tot de parking van de bibliotheek verplaatst. Deze toegang gaat weg uit Rustoordstraat en zal in Van Heybeeckstraat komen te liggen. Ter hoogte van de nieuwe inrit wordt eveneens onthard en vergroend. Er komen enkele groenvakken met vier nieuwe bomen. De huidige onduidelijke verkeerssituatie komt hierdoor te vervallen en Rustoordstraat wordt volledig enkelrichting van Bredabaan naar Van Heybeeckstraat.

Planning

Vanaf maandag 12 februari 2024 start de aannemer van de rioleringswerken. Aangezien het een vrij korte straat is, zullen de werken in 1 fase uitgevoerd worden. De timing voor de werken aan de toegang van de parking bibliotheek in de Van Heybeeckstraat is ongeveer 2 weken. De werken in de Rustoordstraat duren ongeveer 3 maanden. Deze planning is informatief en kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer). Na de werken blijft de straat nog 6 weken afgesloten. Dit is nodig om het gras tussen de grasbetontegels en in de parkeerstroken voldoende te laten groeien voor ingebruikname.

Hinder en bereikbaarheid

Bereikbaarheid woningen

De straat is tijdens de werken volledig afgesloten. Bij aanvang van de werken verwijdert de aannemer eerst de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar door deze minder hinder – steenslag blijven de woningen wel bereikbaar voor hulpdiensten en in geval van nood.

Na de rioleringswerken wordt de resterende bestrating opgebroken en wordt de nieuwe wegenis aangelegd. De voetpaden blijven zo lang als mogelijk behouden. De woningen zijn altijd te voet bereikbaar.

Parking bibliotheek

De toegang tot de parking aan de bibliotheek wordt tijdens de werken verplaatst vanuit Rustoordstraat naar Van Heybeeckstraat. De toegang via Rustoordstraat blijft toegankelijk totdat de nieuwe toegang in Van Heybeeckstraat in gebruik genomen kan worden. Deze aanpassingswerken zullen ongeveer 2 weken duren.

Omleiding

Lokaal verkeer wordt omgeleid via Dokter Maurice Timmermanslaan, Van Heybeeckstraat en Weggestraat. Fietsers kunnen gebruik maken van Parkweg.

Minderhindervergunning

Tijdens de werken worden delen van de straat afgesloten voor alle verkeer en zijn de garages tijdelijk niet bereikbaar. Heb je geen recht op een parkeervergunning voor bewoners waarmee je op straat kan parkeren en je bent eigenaar of huurder van een garage, dan kan je een minderhindervergunning aanvragen bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Dit is een tijdelijke parkeervergunning waarmee je tijdens de werken onbeperkt en gratis op straat kan parkeren in de buurt van jouw garage of parkeerplaats. Via de website kan je de voorwaarden terugvinden en een aanvraag invullen. 

Infomoment definitief ontwerp

Het definitief ontwerp van de straat werd uitgetekend en werd op dinsdag 6 december aan de bewoners in bibliotheek Park voorgesteld. Ze hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen.  

De Rustoordstraat wordt ingericht als woonerf, waarbij een centrale groenzone ruimte biedt voor verblijven en speelaanleidingen. De straat vormt zo een kwalitatieve verbinding tussen het Bouckenborghpark en het Groen Hart van Merksem.

Er werden ten opzichte van het concept van de straat enkele wijzigingen aangebracht. De fietsbeugels die waren voorzien op de hoek van de Bredabaan en de Rustoordstraat zijn verplaatst naar Bredabaan 632-634, ter hoogte van de zijde van de Bredabaan. 

De speelaanleidingen in de centrale groenzones werden verder uitgewerkt. Er komt een speels parcours van betonnen stapstenen doorheen een verlaagde graszone. In deze graszone zal er net als in de andere groenzones bij momenten regenwater blijven staan, voordat het infiltreert in de bodem. Om de groenzones ter hoogte van de asverschuiving te beschermen, komen er daar enkele lage betonnen muurtjes. Aan de zijde van de Van Heybeeckstraat, vlakbij de broodjeszaak, komt één zitbank. 

De verlichting wordt vernieuwd. Deze wordt geschrankt aangebracht, hoofdzakelijk tegen de gevels. 

In de straat komen verschillende boomsoorten, namelijk:

  • Liquidamber styraciflua (amberboom);
  • Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn); 
  • Carpinus betulus (haagbeuk). 
Definitief ontwerp Rustoordstraat
Definitief ontwerp Rustoordstraat
Referentiebeeld grasbetontegels
Referentiebeeld woonerf met haakse parkeerplaatsen in kasseien en grasbetontegels
Frederik Beyens
Jeroen Broeckx
Referentiebeeld fietsbeugels
Referentiebeeld zitbank

Bewonersmoment concept

In 2021 vulden de bewoners een digitale bevraging in. Ze gaven hun mening over het groen, het water, de verblijfsfunctie, de mobiliteit en het parkeren, het materiaalgebruik, straatmeubilair en verlichting. Met deze informatie gingen de ontwerpers aan de slag om een eerste plan op te maken voor de nieuwe straat. Dit concept werd voorgesteld op donderdag 21 april om 18.30u  in bibliotheek Park. Het concept werd samen besproken en bewoners gaven hun input en mening. Na dit moment wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een definitief ontwerp.

De Rustoordstraat wordt ingericht als woonerf, waarbij een centrale groenzone ruimte biedt voor verblijven en speelaanleidingen. De straat vormt zo een kwalitatieve verbinding tussen het Bouckenborghpark en het Groen Hart van Merksem.

Een woonerf wordt gelijkgronds aangelegd en heeft een snelheidsregime van 20 km/u. Voetgangers en fietsers spelen de hoofdrol. Autoverkeer blijft mogelijk. Om de snelheid te remmen is een asverschuiving voorzien. De straat wordt volledig enkelrichting van Bredabaan naar Van Heybeeckstraat. De bestaande in-en uitgang van de parking wordt verplaatst naar de Van Heybeeckstraat. Parkeren in de straat kan op afgebakende plaatsen voorzien van "P". Deze worden aangelegd in kasseien met groene, waterdoorlatende voegen. 

Er komen vier grote groenvakken met telkens één grote nieuwe boom. Deze zorgen voor verkoeling in de straat.  De groenvakken worden verlaagd aangelegd in functie van opvang regenwater. De groenvakken aan het begin en einde van de straat worden aangeplant met vaste, bloemrijke beplanting/heesters. De centrale groenvakken worden voorzien van intensief gemaaid gras, waar ook ruimte is voor zitten en enkele speelaanleidingen. 

Plan concept Rustoordstraat
Plan concept Rustoordstraat

Bevraging

In mei - juni 2021 vulden de bewoners een digitale bevraging in. Ze gaven hun mening over het groen, het water, de verblijfsfunctie, de mobiliteit en parkeren, het materiaalgebruik, straatmeubilair en verlichting.

In de bevraging gaven bewoners aan dat ze een groenere straat wensen, ook op plekken waar momenteel verharding is. Daarnaast is er de vraag naar een meer duidelijke verkeerssituatie omdat er momenteel een gedeelte enkelrichting en een gedeelte dubbelrichting is. De bewoners vragen om de in-en uitrit van de parking te bekijken. Daarnaast wordt degelijke en voldoende verlichting gevraagd.

Met deze informatie gaan ontwerpers aan de slag om een eerste plan, concept op te maken voor uw nieuwe straat. Begin 2022 gaan we met het concept naar de bewoners. We bespreken dit dan samen en vragen naar de meningen en suggesties. Daarna wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een definitief ontwerp.

Sfeerbeelden infopanelen
Sfeerbeelden infopanelen
Sfeerbeelden infopanelen

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Rustoordstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wil je op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door