Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

KADANS: info voor maatschappelijk werkers

KADANS is de ketenaanpak van dak- en thuislozen met problemen op verschillende levensdomeinen in de stad Antwerpen. Deze webpagina bevat enkel info voor maatschappelijk werkers en andere hulpverleners. 

De klanten van KADANS hebben vaak al een traject van hulpverlening gehad, zonder veel succes. Project KADANS kan hen een nieuwe kans geven. Als de klant meewerkt, is het mogelijk om de dakloosheid aan te pakken en te herstellen.

Samenwerking bij KADANS 

De stad en verschillende partners werken nauw samen en pakken de dossiers gezamenlijk aan. De werkwijze van KADANS kan je vergelijken met die van de ketenaanpak van de CO3-dossiers bij intrafamiliaal geweld.

Doelstellingen van KADANS

Hoofddoelstellingen:

 • verbeteren van de leefsituatie en zelfredzaamheid
 • op verschillende levensdomeinen
 • van dak- en thuislozen met een multiproblematiek
 • die overlast veroorzaken

Bijkomende doelstellingen:

 • een zorgtraject uitwerken voor de klant en de continuïteit van die zorg garanderen
 • de overlast en misdrijven die de klant veroorzaakt verminderen door te werken aan zijn leefsituatie
 • beter afstemmen tussen verschillende diensten, zodat de dakloze een totale begeleiding krijgt op verschillende levensdomeinen

Doelgroep

KADANS richt zich op dak- en thuislozen die:

 • minstens 18 jaar zijn
 • verblijven (duurzaam verblijfsrecht) in Antwerpen
 • een aantoonbare band met bestaande hulpverlening hebben
 • overlast veroorzaken
 • een multiproblematiek hebben

De klant ondervindt problemen op verschillende levensdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (bron: Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam, 2017):

 • financiën
 • werk en opleiding
 • tijdsbesteding
 • huisvesting
 • huiselijke relaties
 • geestelijke gezondheid
 • lichamelijke gezondheid
 • middelengebruik
 • basale activiteiten van het dagelijks leven (wassen, aankleden, eten, drinken…)
 • instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (huishoudelijk werk, administratie, apparaten en producten gebruiken…)
 • sociaal netwerk
 • maatschappelijke participatie
 • justitie

Klanten die niet aan de voorwaarden voldoen, leiden we toe naar alternatieve hulp.

Huisvesting

KADANS beheert volgende huisvestingsprojecten:

 • Zorghostel
 • Kadans Wonen

Ook als er op dit moment geen plaats is in de huisvestingsprojecten, is het zinvol om je klant aan te melden.

 • We maken een plan van aanpak op maat van de klant. We houden daarbij ook rekening met zijn wensen en verwachtingen.
 • We werken daarvoor samen met verschillende organisaties op meerdere domeinen (multidisciplinaire aanpak).
 • We delen relevante informatie met de verschillende partners. De klant geeft daar toestemming voor.
 • Onze casusregisseurs coördineren het volledige traject. Zij hebben daar een mandaat voor.

Wat we verwachten van jou als maatschappelijk werker

Als medewerker van de sociale centra

 1. Mail de naam van de klant en een omschrijving van zijn problemen naar an.schuurman@antwerpen.be of tim.verschraegen@antwerpen.be. Zij laten je weten of je klant in aanmerking komt of niet. Het KADANS-team kijkt onder andere na of hij bekend is voor overlast of niet.
 2. Komt je klant in aanmerking? Dan vraag je hem om een toestemmingsformulier in te vullen. Daarmee geeft hij toestemming om zijn gegevens door te geven aan KADANS.
 3. Vul het aanmeldingsformulier in. Voor een koppel vul je voor elke persoon een apart aanmeldingsformulier (koppel) in. Om alles vlot te laten verlopen vragen we je om dat aanmeldingsformulier met de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) volledig digitaal (in Word) in te vullen en al te scoren waar mogelijk.

  Belangrijk! Vul zeker de categorieën bij de zelfredzaamheidsmatrix in. Je kiest uit:

 • ja
 • nee
 • ? : dat betekent dat er geen informatie gekend is, maar dat we dit levensdomein best verder onderzoeken
 • NVT: dit punt is niet van toepassing voor dit dossier 
   
 1. Je stuurt het aanmeldings- en het toelatingsformulier naar kadans@antwerpen.be en zet An Schuurman in cc.
 2. Je blijft de klant begeleiden en vraagt zelf beslissingen aan.
 3. In de situatieschets van de klant in Evita vul je aan dat hij in begeleiding is bij KADANS.

Als medewerker van een andere dienst 

 1. Laat de klant een toelatingsformulier invullen. Daarmee geeft hij toestemming om zijn gegevens door te geven aan KADANS.
 2. Vul het aanmeldingsformulier in. Voor een koppel vul je voor elke persoon een apart aanmeldingsformulier (koppel) in. Om alles vlot te laten verlopen vragen we je om dat aanmeldingsformulier met de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) volledig digitaal (in Word) in te vullen en al te scoren waar mogelijk.

  Belangrijk! Vul zeker de categorieën bij de zelfredzaamheidsmatrix in. Je kiest uit:
 • ja
 • nee
 • ? : dat betekent dat er geen informatie gekend is, maar dat we dit levensdomein best verder onderzoeken
 • NVT: dit punt is niet van toepassing voor dit dossier 
   
 1. Je stuurt het aanmeldings- en het toelatingsformulier naar kadans@antwerpen.be.

Partners

 • Maatschappelijke Veiligheid
 • Sociale Dienstverlening
 • Woonhaven
 • Free Clinic vzw (en samenwerking met VAGGA)
 • Weerwerk
 • De Sleutel (en vertegenwoordiging dagcentrum De Sleutel)
 • CAW Antwerpen
 • Parket Antwerpen
 • Lokale Politie Antwerpen
 • Justitiehuis Antwerpen
 • Netwerk SaRA, residentiële voorzieningen psychiatrie
 • Gevangenis van Antwerpen
 • Kamiano
 • ZNA Stuivenberg
 • Andante vzw
 • Multiversum
   

Team Kadans

An Schuurman - Casusregisseur stad Antwerpen
an.schuurman@antwerpen.be
tel. 03 338 27 63

Tim Verschraegen - Casusregisseur stad Antwerpen
tim.verschraegen@antwerpen.be
tel. 03 338 28 63 

Ann Kauwenberghs - Operationeel coördinator
ann.kauwenberghs@antwerpen.be
tel. 03 338 37 02​

Reinhild Warlop – Administratief verantwoordelijke
reinhild.warlop@antwerpen.be
tel. 03 338 26 04

Eva De Bie - Programmaleider/Ketenregisseur Kadans
eva.debie@antwerpen.be
tel. 03 338 63 52

Dit artikel is gedeeld door
Kompas+
Kompas+
3700+