Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Gezocht: tijdelijke, alternatieve huwelijkslocatie in Berchem

28 mei 2021, 9.30 uur

De stad Antwerpen en het district Berchem zijn op zoek naar een tijdelijke, alternatieve huwelijkslocatie.

Twee trouwringen liggen klaar.

1. Inleiding

Conform artikel 165/1, tweede lid Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een andere openbare plaats met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aan te wijzen om huwelijken te voltrekken.

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie en de huidige veiligheidsvoorschriften naar buitenruimte en ventilatie toe hieromtrent, wenst district Berchem om tijdelijk een alternatieve huwelijkslocatie dan het eigen districtshuis te selecteren en te laten aanwijzen door de gemeenteraad. 

Deze huwelijkslocatie zou maximum drie maanden ter beschikking worden gesteld  in de periode van juli 2021 tot en met september 2021 en dit voor 3 halve dagen in de week. 
 

2. Voorwaarden

De huwelijkslocatie dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

Locatie: de locatie bevindt zich op het grondgebied van het district Berchem

 • met ofwel een overdekte volwaardige uitwijkmogelijkheid ter plaatse (inbegrepen in de prijs) ofwel 
 • binnen een straal van 750 meter van het districtshuis.

Ruimte: een buitenruimte van minimaal 100 m²;

Drie halve dagen per week:

 • Maandag (09:30 – 13:00) 3,5 u
 • Vrijdag (09:30 – 13:00) 3,5 u
 • Zaterdag (09:30 – 13:00) 3,5u

Neutraal karakter, exclusief gebruiksrecht en openbaar.

 • Neutraal karakter: er zijn geen politieke of geloofsaanwijzingen ter plaatse
 • Exclusief gebruiksrecht voor district Berchem tijdens de voltrekking van de huwelijken
 • Openbaar: de trouwlocatie is publiek toegankelijk tijdens de voltrekking van de huwelijken

Aanwezig op de locatie:

 • tafel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en bank voor het bruidspaar
 • min 50 stoelen
 • geluidsinstallatie voor muziek, met microfoon
   

3. Criteria

De stad zal de ingediende aanvragen die voldoen aan de voorwaarden beoordelen op basis van de hierna vermelde criteria:

Prijs (50%)

 • prijs per halve dag (3,5u) en dit voor een periode van maximum drie maanden, inclusief alle kosten (klaarzetten, poetsen, …)          

Uitstraling (25%)

 • ceremoniële uitstraling, passend voor huwelijken. 
 • unieke Berchemse locatie.
 • groene omgevingselementen die de locatie opluisteren zijn een pluspunt

Functionaliteit (25%)  

 • bereikbaarheid van de locatie. Met de wagen, fiets en openbaar vervoer.
 • toegankelijkheid van de ruimte (ook voor mensen in een rolstoel)
 • parkeermogelijkheden in de buurt
 • functionele vorm van de buitenruimte
   

4. Procedure

Alle geïnteresseerden die voldoen aan de voorwaarden onder punt 2 kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag wordt ingediend door middel van het indieningsformulier dat wordt bijgevoegd. De aanvragen worden uiterlijk op zondag 6 juni 2021 om 23.59u elektronisch ingediend via het e-mailadres juridische.dienst@antwerpen.be

De stad zal de ingediende aanvragen beoordelen aan de hand van de criteria die worden omschreven in punt 3. Criteria.

Algemene opmerking: 
De stad kan op elk moment in de procedure de aanvrager om bijkomende inlichtingen of documenten verzoeken.

Op het ogenblik dat er overeenstemming over de uitvoering van het project is bereikt, wordt het project aan de best geschikte kandidaat toegewezen  Alle kandidaten worden van de toewijzing op de hoogte gebracht.

Tussen de gekozen kandidaat en de stad zal een overeenkomst afgesloten worden waarin meer alle afspraken worden opgenomen.

De stad kan de procedure op ieder ogenblik (geheel of gedeeltelijk) stopzetten mits uitdrukkelijke motivering. De aanvragers hebben in dat geval geen enkel recht op enige vorm van schadevergoeding.
 

5. Communicatie

Alle communicatie met betrekking tot dit project dient de verwijzing ‘Oproep Huwelijkslocatie Berchem’ te vermelden. Alle correspondentie dient via onderstaand e-mailadres te gebeuren.
Juridische.dienst@antwerpen.be

 

Dit artikel is gedeeld door